Mirza Ganić – SDA kandidat za Predstavnički dom Paralmenta F BiH

Kandidati SDA Visoko za Opće izbore 2018.

Na listi za Predstavnički dom parlamenta Federacije na broju 3. se nalazi Mirza Ganić.

Mirza je rođen 1981. godine u Sarajevu.

Po zanimanju dipl. ing. saobraćaja i komunikacija te pred zvanjem magistra tehničkih nauka.

Zaposlen na mjestu direktora Direkcije BH Telecom Zenica.

Trenutno zastupnik u Predstavničkom domu parlamenta FBIH.

Predsjednik OO SDA Visoko.

Oženjen, otac dvoje djece.