Lokalne TemePolitikaMirza Ganić nikad direktiniji, javnosti ogolio sve marifetluke onih koji vole naše...

Mirza Ganić nikad direktiniji, javnosti ogolio sve marifetluke onih koji vole naše pare i uništavaju naše ulice

Pred sami kraj sjednice Gradskog vijeća održane 28.09. u okviru vijećničkih pitanja gradonačelnik Mirza Ganić vjerovatno ponukan komentarima i višemjesečnom trakavicom koja traje još od slučaja sa ulicom “Muzaferija” pa preko naselje “Dubrave” završno sa “Hadžijinom vodom” izašao je za govornicu i iznenađujuće otkrio sve karte svih marifetluka iza kojih se kriju izvođači radova po visočkim ulicama i ljubitelji našeg poreznog novca nedorasli da isporuče kvalitetnu uslugu i ono što Visoko od njih očekuje za novac koji naplaćuju. Gradonačelnik Ganić se nije ustezao od imena firmi, načina na koji pokušavaju prevariti Gradsku upravu, čestom nekorektnošću Nadzornih organa, odluka Ureda za žalbe koje poništava Sud, a što u konačnici sve to ima za krajnji cilj ovo što trpe stanovnici Visokog, okolnih mjesnih zajednica, a zadnjih pet mjeseci najviše stanovnici Dubrava i Hadžijine vode.

Vrijedi pročitati tekst u kome je gradonačelnik Visokog u potpunosti osvijetlio i dekodirao sve glavne aktere svega lošeg što gledamo i živimo na visočkim ulicama dok je hobotnica od koordinatora u Gradskoj upravi preko izvođača radova, Ureda za žalbe do Nadzornih organa savršeno uvezana i funkcioniše godinama unazad na čisti pogon izražen u našim netto konvertibilnim markama.

Mirza Ganić: Sa ideje o 92.000KM vi dođete u momenat gdje vam treba pola miliona maraka za jedno naselje koje je malo i koje zaista ima problem
Mirza Ganić: Sa ideje o 92.000KM vi dođete u momenat gdje vam treba pola miliona maraka za jedno naselje koje je malo i koje zaista ima problem

Dubrave

“Vezano za Dubrave, zatečen je ugovor u iznosu od 92.000KM i uveli izvođača radova u posao, da bi se ispostavilo da su te 92.000KM jednake 12o metara i da bi se ispostavilo da projekat koji je urađen ne odgovara stvarnom stanju zatečenom na terenu. Za tih 120 metara je konstatovano da kanalizacija se nalazi 10 centimetara ispod puta, da u toj kanalizaciji su provučene cijevi od JP Visoko Ekoenergija i da bi usljed radova te iste cijevi popucale. Sama činjenica da se cijevi provlače kroz kanalizaciju, evo da budem iskren, ne kritikujući bilo koga je strašna informacija. Pošto se nisu mogli izvoditi radovi zbog stanja na terenu i onoga što je raspisano u tenderu ne odgovara izvođač radova je potpisao sporazumni raskid ugovora sa Gradskom upravom.

Ono što vas moram informisati, zakon o javnim nabavkama ima vrlo jasne procedure zakonom propisane kao i vrijeme trajanja.

U Dubravama, kada govorim o ranijem vremenskom periodu, neki arapi su kupili zemljište i posjekli drveće i danas kada pada kiša teče mutna voda, što znači da iz nekog pravca se ona slijeva. Urađena su istraživanja na osnovu kojih je trebalo pokupiti svu tu vodu, i zavisno od količine padavina je konstatovano da se ne može ista pokupiti, pa su uradili sistem prikupljanja površinskih voda tz.riblju kost kako bi na širem području pokupili kako bi se uradio asfalt i sanirao taj dio kanalizacije i to je za 500 metara puta negdje otprilike 450.000KM. I pogledajte sad, sa ideje o 92.000KM vi dođete u momenat gdje vam treba pola miliona maraka za jedno naselje koje je malo i koje zaista ima problem. I onda smo, ne gledajući politički i koliko će ko tu dobiti glasova, a i pravilo je pokazalo, gdje god uradiš i što više na nekom mjestu radiš ljudi su sve više nezadovoljni, žele više i sve manju glasova upravo tu dobijaš.

"Ulaže žalbu firma "Ado Trans" i ulaže žalbu firma "Mušinbegović gradnja"
“Ulaže žalbu firma “Ado Trans” i ulaže žalbu firma “Mušinbegović gradnja”

“Ado Trans” vs. “Mušinbegović gradnja”

I onda smo mi raspisali tender, na tenderu su zakonom propisani rokovi trajanja, i provedena je procedura tenderska, donesena je odluka o izboru izvođača radova i onda opet po zakonu na taj tender se žale dvije firme. I ja ću sada potpuno transparentno pričati o imenima: Sanacija puta u naselju Dubrave sa izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije, znači sad nije više samo asfalt, sad je projekat proširen na još tri dijela. Ulaže žalbu firma “Ado Trans” i ulaže žalbu firma “Mušinbegović gradnja”. Odluka o izvođaču radova je donesena 07.07.2023.godine. Ulažu žalbu jer im zakon to omogućava i žalbe idu na Ured za razmatranje žalbi. Kad se uloži žalba dužni ste uplatiti finansijska sredstva zavisno od vrijednosti ugovora, i u konkretnom slučaju ovdje se trebalo uplatiti negdje oko 3.500KM. Da ba mi tek 01.09. dobili odgovor iz Mostara gdje se nalazi Ured za žalbe, dakle uzmite obzir razliku u vremenu od 07.07.-01.09., gdje se u odgovoru kaže: Žalba se odbija kao neuredna jer nisu uplatili 3.500KM!?  Na šta vama ovo liči? Razvucimo …. i nemojte me pogrešno shvatiti, jer ja onda sumnjam.

"Ugovor sačinjen, a oni neće da preuzmu ugovor koji šaljemo poštom"
“Ugovor sačinjen, a oni neće da preuzmu ugovor koji šaljemo poštom”

Poštar uvijek zvoni dvaput

Na Hadžijinoj vodi imaju ljudi koji su iz SDP-a, i onda se javlja sumnja da neko nekoga namjerno nagovori da se žali, dva mjeseca prođu, i mi danas imamo šta? Ugovor sačinjen, a oni neće da preuzmu ugovor koji šaljemo poštom, kažu onom poštaru, vrati je, a poštar ostavi onu cedulju što je opet pravilo pošte. u roku od pet dana dužan si da dođeš da preuzmeš tu poštu. I tako oni dobiju još pet dana, i onda nakon tih pet on dođe preuzme tu poštu i tek onda mu kreće taj rok koji je zakonski za potpisivanje. Sad smo ih zvali i kazali hajde dođite da potpišete? Neće! Uzmemo kurira, uzmemo popratni akt da više nemamo poštara jer nam i poštar uzme sedam, osam dana, i odnijeli smo na adresu sa pripremljenom dokumentacijom ako ne prime, pravimo službeno zabilješku da neće da prime i idemo sa raskidom ugovora i dodjeljujemo posao nekome drugom. Onda su uzeli tu dokumentaciju, govorim konkretno za Dubrave, ugovor je kod izvođača radova, a pazite ko je izvođač radova, rekao sam vam ko se žalio, žalio se “Ado Trans” i “Mušinbegović gradnja”, a odluka je donesena da se posao dodijeli firmi “Ado Trans” !? Sad smo mi predali ugovor njima, a oni imaju rok od tri dana da ga vrate. Šta dalje zakon nalaže za Dubrave?

"Zašto izvođači radova razvlače sve ovo? Pa zato što su uzeli još poslova i nemaju kapaciteta da ih završe, zato koriste zakonske rupe"
“Zašto izvođači radova razvlače sve ovo? Pa zato što su uzeli još poslova i nemaju kapaciteta da ih završe, zato koriste zakonske rupe”

Mi smo robovi odugovlačenja od strane izvođača radova

Kad nam vrate ugovor u naredna tri dana, onda u ugovoru stoji kao zakonska uredba javnih nabavki – u roku od sedam dana je dužan dostaviti garanciju za izvršenje posla. Ako ne dostavi ugovor se smatra ništavnim. Izvođač da bi dobio garanciju od banke ne može je dobiti za jedan dan. Jer ima kreditni odbor, procedura, jer mora garantovati za vrijednost od 400.000KM. Sedam nakon nakon što izvođač sve to dostavi onda se pravi nalog za sačinjavanje ugovora sa Nadzornim organom. Pa Nadzorni organ opet ista priča, šalješ njemu da on ovjeri i potpiše… A što mu ne možemo danas dostaviti? Pa zato jer ne znamo jel dobio garanciju? I vidite ovih procedura čiji smo mi robovi i potencijalnih odugovlačenja od strane izvođača radova. A šta mislite zašto izvođači radova razvlače sve ovo? Pa zato što su uzeli još poslova i nemaju kapaciteta da ih završe pa zato razvlače i koriste ove zakonske rupe.

I konačno, za Dubrave.

– Proveden postupak

– Izabran izvođač, ponuđeno mu potpisivanje ugovora, vidjet ćemo hoće li potpisati za tri dana?

– Ako potpiše u roku od sedam dana će nam dostaviti garanciju,

– Ako dostavi garanciju ide imenovanje Nadzornog organa i tek kada nam oni dostave potpisan ugovor stekli su se uslovi za uvođenje izvođača radova u posao.

Da nije bilo ovih neosnovanih žalbi koje su pisali da bi dobili na vremenu, ovo bi bilo asfaltirano još prije mjesec dana.

"Sad ulazimo u vrijeme koje je specifično, kiša, kraj građevinske sezone, daj Bože da nas to ne zadesi, ali ako nas zadesi ne može biti kriva Služba ili gradonačelnik što kiša pada"
“Sad ulazimo u vrijeme koje je specifično, kiša, kraj građevinske sezone, daj Bože da nas to ne zadesi, ali ako nas zadesi ne može biti kriva Služba ili gradonačelnik što kiša pada”

Isto je bilo i u Srhinju – Nećemo tri metra puta, hoćemo četiri metra

Sad ulazimo u vrijeme koje je specifično, kiša, kraj građevinske sezone, daj Bože da nas to ne zadesi, ali ako nas zadesi ne može biti kriva Služba ili gradonačelnik što kiša pada i da je kod nas takva građevinska sezona. Ovdje ću se samo kratko vratiti na Srhinje. Uveli smo u Srhinje izvođača radova prošle godine jer je bio isto ovakav pritisak od strane mještana. I on kada je krenuo raditi počelo je nevrijeme, zbog vlaga počelo tlo da propada još više, i onda nije mogao to da završi. A onda pritisak vidi kad su počeli da rade!? Tako da smo tek u martu tek nastavili, a kad smo nastavili kažu stanite. Nećemo tri metra puta, hoćemo četiri metra, skupit ćemo mi još nešto para!? I onda još deset dana dok su skupili pare!? Javne nabavke su kompleksne. Ja vidim šta ljude najviše iritira, evo danas smo uveli izvođača radova u Ratkovce. i odma se javlja dežurni populista sa Hadžijine vode: “vidite nas još nisu završi a gore počeli da rade”.

Onaj ko je razuman i ko hoće ovo da razumije njemu je jasno

Hadžijina voda je tender raspisan u isto vrijeme kada su i Mulići prema Poriječanima, i evo Poriječani se danas rade. A zašto? Zato što nije bilo žalbi. A na Hadžijinoj vodi je bila žalba. Znači ne postoji tehnička mogućnost da mi možemo bilo kome kazati tada i tada će radovi biti završeni. Ovo su objektivni problemi. Onaj ko je razuman i hoće ovo da razumije njemu je jasno. Evo nakon 40 godina mu se u mjesnu zajednicu ulaže 400.000KM, a hoće li se to riješiti u septembru, oktobru, martu … ugovor kad se potpiše on se ne može raskinuti tek tako i imaju jasno definisani uslovi, a Grad Visoko samostalno taj ugovor ne može raskinuti koliko god bili nezadovoljni izvođačem radova.

Žalbi - "milion"! Odluka o izboru izvođača nakon žalbi. A žalili se na sve moguće na što se moglo žaliti."
Žalbi – “milion”! Odluka o izboru izvođača nakon žalbi. A žalili se na sve moguće na što se moglo žaliti.”

Hadžijina voda – Nije važno ko će dobiti posao, ali moram se žaliti jer te ne volim

Tender za Hadžijinu vodu je trajao dvije godine, znači ja sam gradonačelnik postao 23.12.2020.godine, a Odluka o postupku pokretanja javnih nabavki je potpisana 24.11.2020.godine sa projektnom dokumentacijom. Žalbi – “milion”! Odluka o izboru izvođača nakon žalbi. A žalili se na sve moguće na što se moglo žaliti. Jer vidite, kod nas imate izvođače koji se ne vole i samo se žale jedan na drugog. Nije važno ko će dobiti posao, ali moram se žaliti na tebe jer te ne volim. I onda se donese ta Odluka 02.08.2020.godine i onda opet kreću torture, žalbe, sudski procesi. Ured za razmatranje žalbi je krovno tijelo u svim ovim procesima. Mi nekad vidimo da ne valja kakvu su odluku donijeli, ali mi moramo po njoj postupiti, ako ne postupimo imamo kaznu. Ali se na Hadžinoj vodi desilo da se druga strana žalila Sudu BiH koji je donio presudu u njegovu korist, a mi uveli u posao izvođača na osnovu Odluke Ureda za žalbe, i sad ovaj traži obustavu radova!? Pa onda sastanci, firma jedna radi, druga tužila i dobila, a nije on tužio Grad, nego je tužio Ured za razmatranje žalbi. Pa onda mi pišemo Uredu jer su oni krivi za to, na što nam oni kažu: Obzirom da je ugovor potpisan, a po zakonu o javnim nabavkama kad se ugovor potpiše prestaje da važi i ova Odluka više ne postoji jer ima ugovor. U pravu si, vraćaju ti se pare jer smo ti ranije uzeli pare za žalbu, i tuži Grad i dokazuj jesil izgubio dobit ili nisi.

Gradsko vijeće Visoko
Gradsko vijeće Visoko

Ko određuje kazne po zakonu?

I sad mi čekamo hoće li nas tužiti. I ako nas tuži onda mi moramo tužiti Ured je postupamo samo po njegovim odlukama!? I evo, krenulo se raditi. U ugovoru stoji da je rok za završetak radova 90 dana, a oni rade četiri i pol mjeseca !? U ugovoru jasno stoje i definisane su kazne ukoliko probiješ rokove. Ko određuje kazne po zakonu? Nadzorni organ. Oni kad dostave izvještaj o konačnosti ugovora jer kašnjenje u obavezama nije razlog za raskid ugovora, zato su definisani penali. Nadzorni organ kad nam dostavi zvaničan izvještaj o ovom predmetu on će kazat šta je opravdano, a šta neopravdano kašnjenje. Ovaj projekat se radi i sastoji od 3+1 projekata i svi se ti projekti rade posebno – kanalizacija, odvodnja površinskih voda, zatim priključci na vodu. Na kraju dolazi JKP Visoko da ljudima prikopča vodu, u nekoga je to u garaži, u nekoga je pod stepenicama i onda to ide sporo. Ali kad vidite uslove pod kojima se to radi onda ti bude jasno.

A sad se vraćamo na moju sumnju.

Raspišemo tender, donesemo odluku 11.07. o izboru izvođača radova za asfaltiranje ulice Hadžijina voda i od Ureda za žalbe dobijemo 31.08. 2023.godine obavijest o dvije žalbe. Žalba “Ado Transa” i žalba “Atlas” i dobijemo obavijest gdje se kaže: Odbacuje se žalba kao neuredna. Šta se desilo? Pa nisu uplatili te 3.500KM!? Znači opet su nam uzeli dva mjeseca jer je nama ovo došlo tek 04.09.2023.godine. I šta sad tu da mi radimo, to im je zakonsko pravo, ne možemo im ništa? Dva mjeseca su nam “ukrali” i ja imam opravdan razlog da sumnjam pogotovo kad ljudi koji su bliski SDP-u, sad tako da vam kažem, zovu predsjednika Kluba SDA Esada Semića i pitaju kad će se to asfaltirat, a oni sjede sa ovim izvođačem jer su mu najbolji prijatelji, svi familijarno sjede i druže se i onda dođe SDP prave pritisak meni kao bore se oni za prava građana što im se to tamo nije asfaltiralo, a sami su to sve mogli ubrzati oko te ulice “Basamaci” da se to riješi danas, a ne za pola godine. Ja s razlogom sumnjam na opstrukcije. A status projekta Hadžijina voda od milion maraka je slijedeći:

– Potpisan ugovor sa izvođačem radova – “Atlas D i Ceste Company Kiseljak”

– Dostavljena garancija za ugovor

– Ugovor je pravosnažan

– Potpisan ugovor sa Nadzornim organom

I ako bude sve kako treba, vrlo brzo ćemo imati situaciju da se uvede izvođač radova u posao, a imamo završen ugovor za ulicu Džemaludina Čauševića vezano za asfaltiranje.

"Nažalost mi ovdje imamo vrlo često slučaj pa i sa Nadzornima koji su iz Visokog, koji ne da štite investitora on štiti prava izvođača."
“Nažalost mi ovdje imamo vrlo često slučaj pa i sa Nadzornima koji su iz Visokog, koji ne da štite investitora on štiti prava izvođača.”

Imamo opstrukcije od izvođača radova – ubuduće ćemo drugačije

Istina je jedno populizam nešto sasvim drugo. Imamo opstrukcije od izvođača radova to je evidentno mi smo zauzeli stav, angažovali pravnike i u narednom peridu ćemo prema izvođačima radova se ponašati na drugačiji način jer i oni svoja prava traže pa ćemo i mi biti rigorozniji. Al gdje je opet najveći problem? Nadzor. Oni se biraju putem tendera, i kad opet populizam dolazi. Kažu, Visoko je izabralo Nadzorni organ iz Istočnog Sarajeva. Kao gradonačelnik može izabrati koga on hoće? Ne može. Na “e-aukciji” ko se prijavi i bude najjeftiniji taj dobija posao. I pazite, Nadzorni organ se prijavi sa cijenama koje su nerealne, recimo 0,3% od vrijednosti investicije. To znači da se njemu ne isplati iz Sarajeva doći tri puta do Visokog a on se prijavi? I šta nam to govori, da ostavlja prostor a sumnju. Nadzor treba da radi za investitora, vi koji ste bilo šta pravili znate da Nadzor štiti vaša prava. Nažalost mi ovdje imamo vrlo često slučaj pa i sa Nadzornima koji su iz Visokog, koji ne da štite investitora on štiti prava izvođača. I kakvu on meni poruku šalje koji mu ne mogu gurnut “stoju” u đep iz budžeta, ali izvođač može. Ne kažem da to rade, ali mi daju pravo da sumnjam jer neke stvari koje se dešavaju nažalost su zaista takve da svjedoče da postoji nekakva sprega. I onda da i ovo kažem, ima tu i koordinator iz Gradske uprave, imali smo mi problem i sa ulicom “Muzaferija”, i to pravi problem imali, isti koordinator je i tu bio, i onda dođemo u situaciju da sumnjamu jer dođu i kažu kod onog izvođača taj sipa gorivo? E zato smo mijenjali i sistematizaciju da neke ljude eliminišemo i napravimo sistem da se radi pošteno.

Mirza Ganić / Gradonačelnik Visokog
Mirza Ganić / Gradonačelnik Visokog

Staćemo svemu ovome u kraj, “geleri” su mene dotakli, ali će ih osjetiti i oni

Obećavam s ovog mjesta, utegnut ćemo sistem. Sila nije Bogu mila. Staćemo svemu ovome u kraj, mogu ljudi imati milione, ali treba imati ljudskost, jer ako nemaš ljudskost džaba ti sve. “Geleri” ovih slučajeva o kojima pričam su mene dotakli, na nečemu što radim pošteno i po zakonu, ali istovremeno su više dotakli te firme koje tamo mrljave i koje ne rade posao kako treba pa eto neka i oni snose te posljedice, marketing je čudo, neko će više, neko manje izaći iz ove priče “ranjen” ali na duge staze protiv države se nije lahko borit. Zapamtite, nema ništa u Gradskoj upravi da je sakriveno i da je ispod tepiha. Sve je javno i transparentno od jednog pfeninga evo do jednog miliona koji se investira na Hadžijinoj vodi.”

 

Visoko.co.ba


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE