Mirza Ganić: Kadrovi SDA izvršavaju obećano na području općine Visoko

Nije bilo davno, tik prije dva mjeseca, tačnije, 30.08.20018. godine, kada smo posjetili turističku lokaciju park “Ravne” u Visokom i obećali finansijsku podršku većih nivoa vlasti za realizaciju određenih infrastrukturnih projekta u Visokom i hvala Bogu već 30.10.2018. godine smo imali implementaciju koja je fizički vidljiva golim okom. Ostatak implementacije se očekuje u proljeće.

Ponosni smo na kadrove SDA koji svojim radom doprinose razvoju infrastrukture i izvršavaju obećano na području općine Visoko.

Naš rad se vidi, a oni koji to ne žele da vide i koji se bave minimiziranjem, ogovaranjem nas da bi sebe istakli u prvi plan, polahko ali sigurno nestaju s političke scene!

Idemo dalje, idemo jako!