Mirsad Mujić: BH Pošta je danas apsolutni lider na tržištu

Intervjui – Video intervju za Vijesti.ba

i plan prihoda. Od planiranih dva miliona KM prihoda u cijeloj 2019. godini već sada je ostvarila prihod u iznosu od 2,5 miliona KM.

Kontinuirana rast dobiti nije jedini segment u kojem BH Pošta bilježi rast. Raste i broj usluga i zadovoljnih korisnika. Uprkos kompliciranim uvjetima poslovanja i nelojalnoj konkurenciji, BH Pošta potvrđuje ulogu lidera iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini, a u nekim segmentima poslovanja i u regionu.  

Poštanski sektor doživljava velike transformacije usljed rasta konkurencije, većih očekivanja korisnika usluga, tehnoloških promjena i globalizacije poslovanja. U BH Pošti su ove trendove prepoznali i napravili plan koji je donio sjajne rezultate.

O urađenom poslu, trenutnom stanju i velikim planovima za budućnost u video intervjuu za Vijesti.ba je govorio generalni direktor BH Pošte Mirsad Mujić. 

Cijeli intervju u nastavku …

(Vijesti.ba)