Mirko Vukojević (1893 – 1973) – društveno-kulturni radnik i dobitnik "Sedmoaprilske nagrade" Visokog

Mirko VukojevićMirko Vukojević rođen je 1893. Godine u Visokom. Mirkov učitelj predlagao je njegovom ocu dag a pošalje na školovanje. Iz političkih razloga otac nije poslušao savjet učitelja, pa ga je uzeo sebi na pekarski zanat.

Kada je sokolski pokret uzeo maha širkom Bosne i Hercegovinem napredna omladina Visokog 28.08.1909. godine osniva sportsku organizaciju za tjelesni odgoj omladine pod nazivom “Srpski soko”, Mirko preuzima ulogu vođe “Sokola”. Društvo je i pravno registrovano u Sarajevu odobrenjem Zemaljske vlade za BiH, 24. Decembra 1909. Godine.

Pored tjelesnog odgoja, “Sokolsko društvo” nastoji da gaji i unapređuje dobre odnose sa muslimanskom i hrvatskom omladinom. Godine 1912. Napredna muslimanska omladina osniva “Muslimanski soko”.

S obzirom da u to vrijeme nije bilo stručnjaka za rukovođenje tjelesnog vježbanja, predsjednik Muslimanske čitaonice, Muhamed Ahić obrati molbom “Srpskom sokolu” da za vođu “Muslimanskog sokola” pošalje Josu Meseldžića. Međutim, uprava “Srpskog sokola” odredila je da “Muslimanskim sokolom” rukovodi njihov vođa Mirko. To je još vise doprinjelo zbliženju i razvoju bratskih odnosa između raznih nacionalnosti.

Po čemu starijih Muslimana, na incijativu Mirkovu, ovedvije organizacije često su puta zajednički vježbale, da bi kasnije ujedinila u Jugoslovenski soko.

Kao nastavnik, vježbač, načelnik Jugoslovenskih sokola u Visokom, a ujedno i društveno-kulturni radnik, uvijek je razvijao smisao i ljubav za rad, kao i takmičenje u raznim granama fizičke culture.

Sa čvrstom vjerom u mogućnost oslobođenje od vjekovnog klasnog neprijatelja, Mirko je bio optužen kao maladobosanac na vele izdajničkom procesu u Banjoj Luci. Na tom procesu osuđen je na kaznu od dvije godine zatvora, koju je odležao u zatvorima u Sarajevu i Banjoj Luci.

O tome je zapisano u “Optužnici” štampanoj 19.08.1915. godine pod brojem 1685 Državnog odvjetništva u Banjoj Luci na strain 15 i 248.

Kao odličan poznavalac knjigovodstva i bankarskog poslovanja, poslije Prvog svjetskog rata, bio je director Srpske banke i štedionice u Visokom.

Nastavlja sa radom u “Sokolskom društvu” Visoko i sve svoje slobodno vrijeme žrtvuje ovom Društvu.

Osim tjelovježbe i ostalih sportskih disciplina, u “Sokolskom društvu” bile su razvijene i druge kulturne djelatnosti u postojećem sekcijama.

Kao sokolski radnik Mirko Vukojević bio je protjeran 1941. godine u Slavonskom Požegu, a oslobođenje je dočekao u Smederevskoj Palanci. Za svoj 50-godišnji rad dobio je brojna odlikovanja i priznanja: “Orden rada III reda”, “Nagradu Izvršnog odbora DTV “Partizan” BiH, 1959. godine i “Sedmoaprilsku nagradu Visokog 1966. godine”.