Delila Halilović-Novokmet, vijećnik u općinskom vijeću Visoko

dalila novokmetNovokmet-Halilovic Delila je rođena 01.10.1986. Završila je fakultet Univerziteta u Sarajevu i Magistar kriminalistike je.

Radno iskustvo: 4 godine rada na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kao demonstrator na nastavnom predmetu Međunarodno pravo;
Učesnica raznih seminara i edukacija na temu: “oblikovanje sigurnosne politike na nivou
BiH”,”suzbijanje organiziranog kriminaliteta”; “negiranje genocida” i sl.
2007. bila članica Međunarodne naučne konferencije na temu: “Globalni sigurnosni izazovi” koja se održavala povodom Dana kriminalističkih nauka.
2008. učestvovala na treningu ICITAP (International Criminal Training Assistance Program) koji je organizovan od strane američke ambasade u Sarajevu.
Politički angažovana od lokalnih izbora 2012. godine. Trenutno je vijećnik u općinskom vijeću Visoko (2012. do 2016.).

www.visocko-oko.co.ba