Mirela Mateša Bukva (SDA): Pokrenuti krivičnu odgovornost za sve koji su učestvovali u procesu privatizacije budžetskih stavki

Nakon što je postavila vijećničko pitanje, vijećnica SDA u OV Visoko Mirela Mateša Bukva podnijela je i vijećničku inicijativu vezano za kapitalna ulaganja na području općine Visoko koja su prvi put nakon prvih demokratskih izbora u Visokom usvojena bez odluke Općinskog vijeća kao zakonodavnog organa vlasti.

Poštovani,

u skladu sa članom 95. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko podnosim inicijativu  da Općinsko vijeće detaljno razmotri zakonski osnov usvajanja Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu za 2017. godinu  bez saglasnosti Općinskog vijeća, te da u slučaju konstatacije da se radi o zloupotrebi položaja donese Odluka o pokretanju krivične odgovornosti za sve učesnike koji su omogućili i učestvovali u procesu privatizacije budžetskih stavki i trošenja sredstava po vlastitoj želji isključujući Općinsko vijeće kao najviši zakonodavni organ u Općini Visoko.

Upućeno:

Općinskom vijeću (nadležnom radnom tijelu), Nadležnoj službi.