Miralem Galijašević: “7% manje punjenje budžeta u odnosu na planirane projekcije”

508

Za prva 3 mjeseca ove godine punjenje budeta Ze-do kantona je oko 93 posto u odnosu na planirane projekcije, potvrdio je premijer Miralem Galijašević.

– Za mjesečne obaveze potrebno je osigurati oko 22,5 miliona maraka, a priliv u budžet je oko 20 miliona, pojasnio je Galijašević, istakavši da se značajna pažnja poklanja finansijama, a prioritet u plaćanju su socijalni transferi.

S ciljem pokrića dijela dugovanja, od kojih se samo za grijanje školskih objekata duguje oko 3 miliona, priprema se odluka o kreditnom zaduženju.

Vlada kantona je na posljednjoj sjednici razmatrala i prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta za 2014. godinu, koja je okončana sa deficitom od 15,8 miliona konvertibilnih maraka. Izvršenje iz 2014. godine će biti osnova za Programe utroška sredstava svih ministarstava u ovoj godini.

Prihvaćena je i Informacija o medicinskoj rehabilizaciji branilaca i članova njihovih porodica za prošlu godinu, koja je obuhvatila ukupno 326 korisnika. Za ove namjene bilo je planirano 216 hiljada maraka, pri čemu je ostao dug prema banjskim ustanovama od blizu 200 hiljada maraka.

Prema ranijem ugovoru, pripadnici branilačke populacije liječeni su u Olovu, Fojnici i Gradačcu, a u pripremi je javni poziv za odabir ustanova koje će ubuduće pružati usluge rehabilitacije.

Usvojeni su i Programi utroška Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2015. godinu koji se odnose na nevladin sektor, omladinske projekte, zaštitu kulturne baštine, te transfer za sport koji je i najveći sa 550.000 KM.

Komentari

komentara