Ministarstvo civilnih poslova pojasnilo proces nabavke vakcine, i dalje smo na čekanju!?

Tragom nejasnoća u dijelu bh. javnosti kao i brojnim istim i sličnim medijskim upitima o vakcini protiv COVID-19, oglasili su se iz Ministarstva civilnih poslova BiH i podsjetili da se <u svom radu “strogo pridržavaju odredbi Ustava Bosne i Hercegovine kojim je jasno utvrđeno da je nadležnost u području zdravstva na entitetima i Brčko distriktu”. 

“S tim u vezi, odluke koje se odnosu na nabavku vakcina donose se isključivo u saradnji i koordinaciji sa nadležnim zdravstvenih vlastima entiteta i Brčko distrikta i na osnovu njihovih iskazanih inicijativa  i potreba. U skladu sa iskazanim potrebama entiteta i Brčko distrikta, naručeno je 1.232.000 doza kroz aktivnosti COVAX mehanizma, a iskazana je i potreba entiteta za 892.000 doza u okviru EU mehanizma nabave. Tokom iskazivanja prvih potreba nabavke u okviru EU mehanizma razmatralo se prije svega o vakcini Biontech-Pfizer i Moderna proizvođača a znajući za činjenicu da je vakcin Biontech-Pfizer proizvođača dobilo potrebna odobrenja od Europske agencije za lijekove dok se odobrenje za cjepivo Moderna proizvođača očekuje sredinom januara”, ističe se u saopćenju Ministarstva civilnih poslova. 

Dodaju da su prve alokacije određene za zemlje članice EU dok će tačan broj alokacija kao i broj doza po svakoj od alokacija za zemlje Zapadnog Balkana biti definiran u smjernicama Europske komisije koje BiH očekuje tijekom januara. Kada je riječ o nabavi u okviru COVAX mehanizma, nakon što Bosna i Hercegovina dobije informacije o preciznim rokovima i vrsti vakcine koje će biti distribuirano entiteti i Brčko distrikt će preuzeti daljnje aktivnosti realizacije. 

“Ministarstvo civilnih poslova je na temelju saglasnosti Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH, isključivo poštujući ustavne nadležnosti i iskazane potrebe nadležnih vlasti entiteta i Brčko distrikta, potpisalo Sporazum o pristupu COVAX mehanizmu te koordiniralo pristup EU mehanizmu za nabavu vakcina. Uzimajući u obzir navedene činjenice, ni u kojem slučaju ne stoje primjedbe o nedostatku koordinacije i
komunikacije u ovom izuzetno značajnom trenutku za sve stanovnike BiH. Koordinirajući sa nadležnim ministarstvima , nije iskazana potrebe za nabavku direktnim pregovaranjem sa proizvođačima vakcina, jer je stav bio da prioritet treba biti sigurnost nabavljenog cjepiva što garantiraju COVAX i EU mehanizam nabavke. Poštujući zakonske propise, nabavka lijekova i vakcina je u nadležnosti entiteta te Ministarstvo civilnih poslova ne donosi samostalno odluke. Podsjećamo, da od samog početka pandemije, Vijeće ministara BiH aktivno učestvuje u borbi protiv COVID 19 te je izdvojilo značajna financijska sredstva i donijelo niz ključnih odluka kako bi borba bila što efikasnija. Na sjednici održanoj 29.12.2020.godine na inicijativu Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara BiH je usvojilo odluku o odobravanju sredstava u iznosu od
dva miliona konvertibilnih maraka za plaćanje zavisnih troškova nabavke vakcine. Na istoj sjednici ,Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine o potrebi hitne podrške Europske komisije za osiguravanje dodatnih i jačanje postojećih kapaciteta hladnih lanaca i  materijala za vakcine  Bosni i Hercegovini, pripremljenu u skladu sa zahtjevima nadležnih institucija u području zdravstva entiteta i Brčko distrikta BiH”, dodaje se.

Patria