Ministar Zukić: Odobreno šest miliona KM za mala i srednja preduzeća i obrtnike

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela odluku o Programu utrošku sredstava u svrhu subvencioniranja kamata za sve korisnike kreditno-garantnih programa Garancijskog fonda.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić kazao je da se jedan od programa odnosi na mikro, mala i srednja preduzeća, dok se drugi odnosi na obrte i ostale samostalne poduzetnike.

– U tu svrhu predviđeno je šest miliona KM, a visina kamatne stope do koje će se ona subvencionirati je 4,5 posto. To je još jedna od mjera kojima Vlada Federacije BiH pokušava pomoći malim i srednjim preduzećima, te obrtnicima u svrhu sanacije posljedica pandemije i osiguranja kontinuiteta poslovanja – dodao je ministar Zukić

Pojasnio je da pravo na ostvarenje subvencioniranja kamata imaju svi korisnici ovih projektno-garantnih programa, a subvencioniranje će se raditi na tromjesečnoj osnovi.

– Svi korisnici ovih programa koji budu uredno izmirivali anuitete po kreditima koje budu koristili iz Garancijskog fonda imat će pravo na ovu vrstu subvencioniranja, a pokušali smo te subvencije raditi po što je moguće jednostavnijoj proceduri – kazao je Zukić.

Razvojna banka FBiH će prikupit podatke od komercijalnih banaka o urednosti i visini plaćenih obaveza, proslijediti ih Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, te na osnovu tih podataka izvršiti refundaciju, odnosno subvencioniranje kamata.

Press Vlade FBiH