Ministar Smajić obišao radove na rekonstrukciji vodovodne i …

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

 

MINISTAR SMAJIĆ POSJETIO  GRADILIŠTE U OPĆINI VSOKO

„REKONSTRUKCIJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U ULICI MLADIH MUSLIMANA“

 

 

Ministar Himzo Smajić sa saradnicima  posjetio je gradilište u općini Visoko, gdje je u toku izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Mladih Muslimana.

 

Ukupna vrijednost ugovorenih radova koji se finansiraju iz Programa vodnih naknada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je 220.445,54 KM.

 

Prilikom posjete razgovaralo se sa predstavnicima Općine Visoko i o pripremama  za realizaciju dva nova projekta, planirana u Programu za 2018. godinu, i to: Projekta regulacije Muhašinovićkog potoka u iznosu od 270.000,00KM i Projekta nabavke i ugradnje SBR uređaja uz projekat kanalizacije Oštrac u vrijednosti od 180.000,00 KM.

 

 

Press služba