Ministar Pekić povodom 15. maja, Dana policije: Uposlenici MUP-a ZDK-a su garant za sigurnost građana

Kolege iz ‘Naše riječi’, povodom 15. maja, Dana policije Zeničko-dobojskog kantona, razgovarali su s ministrom za unutrašnje poslove ovog kantona Dariom Pekićem. Tema njihovog razgovora bile su aktivnosti uposlenika MUP-a ZDK-a za vrijeme pandemije koronavirusa, saradnji sa štabovima i građanima, nedostatku kadrova…

NR: Kako je organizovan rad službenika MUP-a ZDK-a u vrijeme pandemije? Ima li zaraženih među uposlenicima?

Pekić: Za vrijeme pandemije koronavirusa (COVID 19) policijski službenici uspješno izvršavaju sve svoje uobičajene zadatke, s tim da je u trenutnoj situaciji težište njihovog djelovanja usmjereno na nadzor i kontrolu provođenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, Kriznog štaba ZDK-a i Stručnog štaba za borbu protiv koronavirusa formiranog na novu MUP-a, koje se odnose na postupanje građana i pravnih lica u cilju sprečavanja širenja pandemije. Bitno je napomenuti da, osim Uprave policije čiji pripadnici u ovom trenutku nose najveći teret odgovornosti i sve druge organizacione jedinice u sastavu MUP-a ulažu velike napore u borbi protiv koronavirusa.

Tu, prije svega, mislim na naše odsjeke za administraciju i čijim šalter salama izdavanje ličnih dokumenata građanima ni u jednom trenutku nije dovedeno u pitanje. Među uposlenicima ovog ministarstva, do sada, zahvaljujući njihovom dosljednjom pridržavanju svih propisanih mjera zaštite nije zabilježen nijedan slučaj zaraze koronavirusom.

Odlična saradnja sa svim policijskim agencijama i kantonalnim tužilaštvom

NR: Pored redovnih aktivnosti, uključeni ste u rad štabova civilne zaštite, kao i u praćenje i sankcionisanje onih koji ne poštuju donesene mjere i naredbe kriznih štabova. Jeste li zadovoljni ostvarenom saradnjom? Poštuju li građani naredbe štabova i koji su najčešći prekršaji?

Pekić: Mi u Ministarstvu za unutrašnje poslove zadovoljni smo, kako radom naših policijskih službenika na terenu, tako i postupanjem građana koji se, u najvećem broju slučajeva, striktno pridržavaju svih naredbi donesenih u cilju sprečavanja širenja pandemije. Istina, od početka pandemije u našem kantonu do danas evidentirano je oko 1.700 slučajeva nepridržavanje građana propisanih mjera zaštite od koronavirusa, u smislu nepoštivanja naredbi o nošenju zaštitne opreme, te nepoštivanja zabrane kretanja u određenim vremenskim intervalima. Kao rukovodilac ovog ministarstva od policijskih stanica svakodnevno dobijam izvještaje o stanju pandemije sa terena i prosljeđujem ih Kriznom štabu i Vladi ZDK-a, na osnovu tih izvještaja i izvještaja ostalih kantonalnih ministarstva odlučuju koje mjere i radnje treba preduzeti u cilju daljeg poboljšanja situacije.

Ovom prilikom, osim navedenih vidova saradnje, želim istaknuti odličnu saradnju ovog ministarstva sa svim policijskim agencijama na nivou BiH i, što je za nas od posebnog značaja, sa Kantonalnim tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.

NR: Koliko uposlenika bi trebali imati prema sistematizaciji radnih mjesta i koliko ih je popunjeno? Hoće li biti raspisani konkursi za prijem novih uposlenika?

Pekić: Na nivou Ministarstva sistematizirano je ukupno 1.881 radno mjesto, od čega je popunjeno njih 1.513. Kada je riječ o zapošljavanju novih policijskih službenika, sa Vladom ZDK-a napravili smo akcioni plan, u kojem je odobreno da u toku ove godine raspišemo konkurs za prijem u radni odnos većeg broja policijskih službenika u činu policajac i mlađi inspektor. O svim aktivnostima u vezi s ovim, koje budemo provodili, javnost će biti blagovremeno informisana, jer sve što radimo, radimo transparentno.

NR: Kakva je opremljenost MUP-a ZDK-a? Šta je od savremene opreme nabavljeno u proteklih godinu dana i kakav je plana za poboljšanje opremljenosti za naredni period?

Pekić: U saradnji sa Vladom ZDK-a u prošloj, 2019. godini poboljšali smo materijalni status naših uposlenika. Nabavili smo 17 službenih vozila neophodnih za rad službenika MUP-a i dodijelili ih policijskim stanicama kojima su bila najpotrebnija, čime smo u velikoj mjeri povećali njihovu efikasnost u radu. Značajna sredstva uložena su i u rekonstrukciju objekata policijskih uprava i stanica na području kantona, te u nabavku uređaja i softvera za vještačenje mobilnih telefona, savremene forenzičke opreme za lakše i brže otkrivanje počinilaca krivičnih djela, informatičke opreme, kao i opreme za javni red i sigurnost. U svim odsjecima za administraciju izvršili smo opremanje šalter sala savremenom tehnologijom, čime smo u značajnoj mjeri skratili procedure i vrijeme čekanja na izdavanje čičnih dokumenata našim građanima.

Trend opremanja svih organizacionih jedinica ministarstva savremenim materijalno-tehničkim sredstvima, kao i edukacija uposlenika koja je u ovom ministarstvu kontinuiran proces, bit će nastavljen i u narednom periodu, u skladu sa našim mogućnostima.

Pozitivni efekti video-nadzora

NR: Šta kažu statistički podaci o broju krivičnih djela?

Pekić: Na području ZDK-a u 2019. godini evidentirano je 2.146 krivičnih djela, od toga 891 ili 41,5 posto po poznatom i 1.225 ili 58,5 posto po nepoznatom počiniocu. Ukupna rasvijetljenost je 1.630 ili 76 posto krivičnih djela. Zbog nepostojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo, prijavljena su 1.865 lica, među kojima je bilo 786 povratnika u vršenju krivičnih djela i 92 maloljetnika. Prema statistikama koje se vode u ovom ministarstvu, broj krivičnih djela počinjenih u 2019. godini, u odnosu na 2018. godinu, povećan je za 15 krivičnih djela ili 0,7 posto.

NR: Koliko je bilo saobraćajnih nezgoda u 2019. godini, koliko je osoba stradalo u ovim nesrećama?

Pekić: Tokom 2019. godine na području ZDK-a evidentirana je 2.991 saobraćajna nezgoda. U tim nezgodama smrtno je stradalo 21 lice, dok su 903 lica zadobila povrede. Od ukupnog broja povrijeđenih, 769 lica zadobilo je lakše, a njih 134 teže tjelesne povrede. Uzroci većine saobraćajnih nezgoda bili su neprilagođena brzina uslovima puta, preticanje na nedozvoljenim mjestima, te vožnja pod dejstvom alkohola. Broj saobraćajnih nezgoda u 2019. godini, u odnosu na prethodnu godinu, bio je manji za 1.211 nezgoda ili za 28,2 posto. Broj lakše povrijeđenih lica veći je za 65, broj teže povrijeđenih lica manji za 26 lica, dok je smrtno stradalo jedno lice više nego u prethodnoj godini.

NR: Kolika je pokrivenost video-nadzorom na području kantona i šta se sve prati putem ovog sistema?

Pekić: U cilju povećanja stepena sigurnosti na saobraćajnicama u ZDK-u pristupili smo postavljanju kamera za video-nadzor, čija prioritetna funkcija je praćenje ponašanja vozača i drugih učesnika u saobraćaju. Kamere za video-nadzor postavljene su na važnijim raskrsnicama, te na ulazima, odnosno izlazima u grad, u svim gradovima na području kantona, s tim da je njihova koncentracija, za sada, najveća na području grada Zenice. Važno je napomenuti da smo instalirali određen broj pametnih kamera koje, osim uobičajene funkcije nadzora, evidentiraju i neregistrirana vozila koja, protivno zakonu, sudjeluju u javnom saobraćaju.

Postavljanje kamera za video-nadzor, umnogome je povećalo efikasnost naših policijskih službenika, a samim tim i sigurnost na našim saobraćajnicama što nam predstavlja motiv da, u skladu sa našim mogućnostima, u budućnosti nastavimo sa proširivanjem ovog vida nadzora.

NR: Koja je vaša poruka uposlenicima MUP-a i građanima povodom 15. maja.

Pekić: Sa iskrenim uvjerenjem da će svoje časne i odgovorne poslove ubuduće, kao i svih prethodnih godina, obavljati časno, pošteno i profesionalno, svim pripadnicima MUP-a Zeničko-dobojskog kantona čestitam 15. maj – Dan policije, uz želju da ih prati lična i porodična sreća. Građanima ZDK-a poručujem da uvijek mogu računati na policijske sčužbenike i ostale uposlenike našeg ministarstva koji im, u svakom trenutku, mogu garantirati punu ličnu i imovinsku sigurnost.

Visoko.co.ba/Naša riječ