Ministar obrazovanja u Vladi ZDK posjetio energetski sanirane osnovne škole u općini Visoko

Ministar obrazovanja u Vladi ZDK posjetio energetski sanirane osnovne škole u općini Visoko


Ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Mensur Sinanović, je 26.12.2017. obišao neke školske objekte u općini Visoko, a među njima i područnu školu Orašac, koja je potpuno energetski sanirana u okviru projekta koji implementira Caritas Švicarske. Na školi su nakon urađenog energetskog audita implementirane mjere energetske efikasnosti, a potom energent ugalj je zamijenjen geotermalnom toplotnom pumpom, tako da ova škola radi potpuno ekološki prihvatljivo i nema nikakav štetan uticaj na okoliš.

Napravljene procjene govore da bi povrat investicija u novi sistem grijanja bio u roku od 5 godina.

Pored ove škole u ZDK u okviru projekta “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH”, pored drugih važnih akitvnosti Caritas Švicarske je uradio kompletnu sanaciju i zamjenu energenta u još 2 osnovne škole koje se nalaze u općinama Žepče i Zavidovići.

Ovako ozbiljan pristup kod sanacije škola i zamjena energenta je još jedan iskorak koji je uradio Caritas Švicarske i koji bi mogao postati model za sanaciju škola i javnih ustanova u BiH.