Ministar i policijski komesar ZDK posjetili PU Kakanj, samostan u Kraljevoj Sutjesci i selo Ratanj

Odsjek za odnose s javnošću, analitiku i planiranje MUP-a ZDK

1875
Ministar unutrašnjih poslova ZDK Hajrudin Žilić i policijski komesar Semir Šut u posjeti Kraljevoj Sutjesci

Danas, 09.04.2015. godine, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Hajrudin Žilić i policijski komesar Semir Šut posjetili su Policijsku stanicu Kakanj, prilikom čega je održan radni sastanak sa rukovodećim kadrom ove PU. Tom prilikom komandir i njegovi saradnici su informisali ministra i komesara o aktuelnom stanju na terenu, aktivnostima koje se poduzimaju na unapređenju postojećeg stanja u oblastima kriminaliteta, saobraćaja i javnog reda i mira. Također, bilo je govora i o aktuelnim projektima i aktivnostima koje se realizuju sa ciljem poboljšanja kvalitete saradnje i pružanja usluga građanima, kao i projektima koji omogućavaju kvalitetnije postupanje i postizanje što boljih rezultata u radu službenika.

Nakon održanog sastanka, ministar i komesar su posjetili Franjevački samostan “sv. Ivana Krstitelja” u Kraljevoj Sutjesci, gdje ih je primio gvardijan fra Zoran Jaković. Na prigodnom sastanku, koji je tom prilikom održan, razgovaralo se o pitanjima bitnim za rad i djelovanje samostana, te se razgovaralo o bezbjednosti svih mještana Kraljeve Sutjeske, a naročito sa aspekta bezbjednosti vjerskih objekata i vjernika. U razgovoru sa gvardijanom Jakovićem, ministar Žilić i komesar Šut su iskazali spremnost i opredjeljenje za unapređenje postojećeg stanja, te informisali domaćina da će se na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u narednom periodu, a u okviru raspoloživih kapaciteta i resursa, poduzeti sve potrebne mjere i radnje na osiguranju maksimalne lične i imovinske bezbjednosti svih mještana.

Nakon posjete samostanu, ministar i policijski komesar su izvršili obilazak Kraljeve Sutjeske, te posjetili naseljeno mjesto Ratanj i tom prilikom su, nakon obilazaka, razgovarali sa mještanima navedenih naselja o pitanjima i problemima sa kojim se isti susreću. U razgovoru sa mještanima iskazano je nezadovoljstvo kada je u pitanju sigurnost, prvenstveno u kontekstu nepravomoćne presude kojom je lice Arnes Delić. iz vareškog sela Dragovići, oslobođeno optužbi za razbojništvo izvršeno nad dvoje staraca hrvatske nacionalnosti iz Ratanja, u aprilu prošle godine. Tom prilikom, ministar Žilić i komesar Šut su naglasili mještanima da su već započete određene aktivnosti na unapređenju bezbjednosti svih mještana na navedenom području, kako sigurnost nijednog pojedinca ne bi bila ugrožena, te su također iskazali spremnost za formiranje policijske kancelarije u Kraljevoj Sutjesci, čime bi, kako su pojasnili, bili ispunjeni određeni zahtjevi, a osjećaj sigurnosti kod mještana Ratanja i Kraljeve Sutjeske podignut na veći nivo.
Posebno je naglašeno da će se intenzivirati i pojačati prisustvo policijskih službenika na navedenom području, kako bi se preventiralo izvršenje krivičnih djela, te smanjili rizici koji bi mogli doprinijeti ugrožavanju života i imovine mještana navedenog područja.

Na kraju razgovora je, također, istaknuto da su policijski službenici na raspolaganju svim mještanima Kraljeve Sutjeske i šireg područja, te da će odmah intervenisati, u okviru svoje nadležnosti, po svim prijavama i pozivima građana, kako bi iste zaštitili i na taj način stvorili pretpostavke za miran i dostojanstven život i rad svih mještana.

Komentari

komentara