Ministar i policijski komesar ZDK posjetili PS Vareš i povratničko selo Borovicu

U okviru redovnih posjeta svim općinama u ZDK

1749

Dana 15. 04. 2015. godine, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Hajrudin Žilić i policijski komesar Semir Šut posjetili su Policijsku stanicu Vareš. Tom prilikom održan je radni sastanak, na kojem su komandir i njegovi saradnici informisali ministra i komesara o aktuelnom stanju na terenu, aktivnostima koje se poduzimaju na unapređenju postojećeg stanja, te drugim aktivnostima koje se poduzimaju sa ciljem poboljšanja kvalitete saradnje i pružanja usluga građanima. Na održanom sastanku je konstatovano da je stanje bezbjednosti na području Policijske stanice Vareš zadovoljavajuće te da nisu zabilježeni slučajevi ugrožavanja života i imovine građana.

Nakon održanog sastanka, ministar i komesar su posjetili Općinu Vareš, gdje ih je primio načelnik Avdija Kovačević, sa kojim su, tokom kraćeg sastanka, razgovarali o bezbjednosnim i drugim pitanjima bitnim za stvaranje pretpostavki za jedan miran i siguran ambijent, u kojem mještani Vareša i svih okolnih sela mogu neometano živjeti i raditi.

U nastavku posjete, ministar i komesar su izvršili obilazak okolnih mjesta, te posjetili povratnička sela Gornja i Donja Borovica, gdje su posjetili župnu crkvu “Borovica”, nakon čega su razgovarali sa mještanima navedenih mjesta o pitanjima i problemima sa kojim se oni susreću. U ovim kontaktima i razgovorima, mještani su iskazali zadovoljstvo kada je u pitanju njihova sigurnost, kao i rad i djelovanje policijskih službenika. Također su naglasili da u narednom periodu očekuju veću podršku od svih subjekata u Općini i Kantonu, kako bi se općenito poboljšali životni uslovi mještana.

Tom prilikom, ministar Žilić i komesar Šut su naglasili da će se u narednom periodu, a u okviru raspoloživih kapaciteta i resursa, poduzeti sve potrebne mjere i radnje na osiguranju maksimalne lične i imovinske bezbjednosti svih mještana. Također je naglašeno da će se intenzivirati i pojačati prisustvo policijskih službenika na navedenom području, kako bi se preveniralo izvršenje krivičnih djela, te smanjili rizici koji bi mogli doprinijeti ugrožavanju života i imovine mještana navedenog područja.

Angažovani policijski službenici će, kako je istaknuto od strane ministra i komesara, biti na raspolaganju svim mještanima i intervenisati po svim prijavama i pozivima u okviru svojih nadležnosti, a što će u konačnici sigurno doprinijeti unapređenju postojećeg stanja i povećanju osjećaja sigurnosti kod svih mještana navedenog područja, a naročito mještana sela Gornja i Donja Borovica.

Komentari

komentara