Ministar Bukvarević posjetio ZDK – Na razmatranju je bio Zakon o pravima demobilisanih boraca

1029

Federalni ministar za boračka pitanja, Salko Bukvarević posjetio je sjedište Zeničko dobojskog kantona gdje je razgovarao sa premijerom Miralemom Galijaševićem, predsjedavajućom Skupštine, Draženkom Subašić i resornim kantonalnim ministrom, Fahrudinom Čolakovićem.

“Zvaničnike ZDK upoznao sam o onome šta je Vlada i federalno ministarstvo uradilo u prošloj, te planovima za 2016. godinu”, izjavio je ministar Bukvarević.

Održan je i radni sastanak sa načelnicima općina i predstavnicima kantonalnih boračkih udruženja.

Na razmatranju je bio Zakon o pravima demobilisanih boraca, Zakon o boračkim organizacijama, te Informacija o aktivnostima i ciljevima Fondacije za pravnu pomoć.

“U pitanju su radne verzije ovih zakonskih rješenja, kojima je cilj uvođenje reda u oblast boračko-invalidske zaštite”, kazao je federalni ministar, Salko Bukvarević.

Što se tiče Zakona o demobilisanim borcima, sa ukupno 14 prava, on će regulisati važna pitanja, među kojima pravo na zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje, kazao je Bukvarević. Ukazao je i da će novi Zakon o boračkim udruženjima uvesti više reda prije svega u pogledu jasnijih i strožijih kriterija kako se može formirati i registrovati udruženje koje zastupa ovu populaciju.
Predsjednik Koordinacije boračkih udruenja na nivou FBiH, Šerif Patković naglašava da je bolje je biti bez nekog udruženja ako ne izvršava svoju svrhu.

“Nama udruženja trebaju da obilježavamo značajne događaje ali se i danas bavimo statusnim problemima. Po svemu sudeći više udruženja i organizacija morat će se na nivou FBiH udružiti”, kaže Patković.

Resorni kantonalni ministar, Fahrudin Čolaković nada se na novi federalni Zakon o demobilisanim borcima neće značiti nova veća izdvajanja, te podsjeća da je u ovogodišnjem budžetu ZDK za boračku populaciju planirano 4 posto odnosno oko 9,3 miliona maraka.

Komentari

komentara