Mile – krunidbeno i grobno mjesto bosanskih vladara

mileArheološko područje Mile/Arnautovići – mjesto stanka bosanske vlastele i mjesto krunisanja, te grobne crkve bosanskih vladara, proglašeno nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (broj Odluke: 06-6-894/03-2 od 02.07.2003. godine).

Lokalitet se nalazi u Arnautovićima, na desnoj strani rijeke Bosne, blizu ušća rječice Gorušice, uz željezničku prugu (izgrađenu 1947.godine) i cestu koja prelazi preko spomenika. Udaljen je oko 2 kilometra od srednjovjekovnog naselja Podvisoki, a nalazi se u krugu kulturno-političkih centara srednjovjekovne Bosne – Biskupićima/Muhašinovićima i Moštrima. Od lokaliteta je prema sjeveru put vodio za Bobovac i Kraljevu Sutjesku, a prema jugu za Podvisoki, Milodraž i Fojnicu.
Istraživanja na lokalitetu su započela 1909 – 1910. godine pod nadzorom Karl Patsha, kustosa Zemaljskog muzeja u Sarajevu. 1967. godine Zavičajni muzej u Visokom je obavio manje sondažno istraživanje koje je dalo vrijedne arheološke nalaze, a koji su inicirali sistematska reviziona arheološka istraživanja 1976. i 1977. godine, pod rukovodstvom Pavla Anđelića. 1978. godine ispitani su oštećeni zidovi zapadne fasade starije crkve, a 1977. i 1979. godine izvedeni su konzervatorski radovi. 1988. godine u organizaciji Zavičajnog muzeja i Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika SRBiH izvedena su reviziona iskopavanja uz lokalitet, gdje su otkriveni grobovi u više nivoa, različitih smjerova ukopavanja. Od 1999. godine radi se na Projektu zaštite lokaliteta.
Uposleni u Zavičajnom muzeju su od 2008. godine direktno uključeni u aktivnosti zaštite ovog lokaliteta. Na osnovu podataka općinske Službe za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline općine Visoko informisani smo da je ova Služba tokom jula 2006. godine donijela 9 rješenja o eksproprijaciji zemljišta u svrhu izgradnje lokalnog puta Mile – Arnautovići. Sporazum nije postignut s korisnicima odnosno vlasnicima zemljišta – parcela.

Mile su bile kraljevsko stolno i saborno mjesto Velikog rusaga bosanskog, te krunidbeno i grobno mjesto bosanskih kraljeva za vrijeme srednjovjekovne Bosne. Osim toga, u to vrijeme u Milama se nalazio i franjevački samostan, a od 1340. biva središte vikarije. Mile se nalaze u neposrednoj blizini Visokog, u današnjem naselju Arnautovići na desnoj obali rijeke Bosne i blizu ušća rječice Goruše. Danas je arheološko područje Mile zaštićeni nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Istraživani dio ovog mjesta je lociran na nekadašnjem neolitskom naselju smještenom u period između 2600.-2400. godine p.n.e. Mile se prvi put spominju 1244. godine kao mjesto gdje se nalazila crkva sv. Kuzme i Damjana, koja je bila posvećena svecima-liječnicima, a koje je bilo posjed bosanske biskupije. Iste godine je ban Stjepan II Kotromanić podigao prvi franjevački samostan sv. Nikole. Godine 1340. Mile bivaju sjedište franjevačke vikarije, a samostan je igrao ulogu čuvara javnih isprava. U Milama je, prema nekim historičarima, krunisan i prvi bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić, i to 1377. godine. Tu su krunisani i neki kasniji kraljevi. Osim krunisanja, u crkvi u Milama se vršilo i ukopavanje bosanskih banova i kraljeva. Osim prvog bosanskog kralja Tvtka I, tu je ukopan i njegov stric ban Stjepan II Kotromanić. Kraljevska grobnica je prvotno bila crkva, a kada je postala premalena za zajednicu, ali i krunidbeni ceremonijal, pretvorena je u grobnicu, a izgrađena je nova, veća crkva. Prema Anđeliću, u tim prilikama u manjoj, starijoj crkvi, je najvjerovatnije boravila vladarska porodica.

Grobovi su ispunjavali unutrašnjost crkve, dok se oko crkve nalazila nekropola stećaka. Otkriveno je preko 100 grobova, a u samoj crkvi otkriveno i istraženo 36. Najzanimljivija je kraljevska grobnica gdje je nadzemni dio sačinjen od kamenih ploča crvenkastosmeđe boje, sa figuralnim ukrasima u plitkom reljefu i jedan fino obrađeni stećak sa podnožjem. Primjetna je fina obrada nadgrobnih ploča što upućuje na vještinu i školovanost klesara. Svi nalazi, materijali, nakiti, i ukrasi su uredno pohranjeni, a neki i izloženi u Zavičajnom muzeju u Visokom.

Od ostataka su uglavnom sačuvani ulomci ukrasne kamene plastike, kao i ulomci nadgrobnih ploča. Na nekim odlomcima su primjetne umjetne sposobnosti, kao i sama izrada što govori o veoma visokom zanatskom nivou. Najupečatljiviji dokazi su na sačuvanom bloku gotičke bifore, dijelovima kraljevske grobnice, i posebno na obrađenom stećku – sljemenjaku. Oko, i u samoj crkvi su pronađeni stećci koji ne odudaraju od uobičajenih i ne pokazuju nikakve regionalne karakteristike. Uz stećke pronađeno je i nekoliko nadgrobnih ploča u unutrašnjosti crkve.

 

Spomenici na području Mila

– Najstariji zid u jugoistočnom uglu naosa velike crkve i u okviru romaničke crkve
– Romanička crkva podignuta iznad najstarijeg objekta.
– Starija gotička crkva koja se naslanjala na apsidu romaničke crkve.
– Mlađa ili velika gotička crkva – nastala proširenjem starije gotičke

U nastavku možete pogledati odluku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine kojom se područje Mila – krunidbeno i grobno mjesto bosanskih vladara u Visokom proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (broj Odluke: 06-6-894/03-2 od 02.07.2003. godine). Odluka Komisije za ocuvanje nacionalnih spomenika BiH

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus