MI “Vimes”: Potrebna DVA administrativna radnika

Mesna industrija Vimes d.o.o. Visoko sa sjedištem u Visokom, Maurovići bb. raspisuje konkurs za popunu sljedećih radnih mjesta:

– Dva administrativna radnika

Uslovi: Dvije godine rada na sličnim ili istim pozicijama sa SSS stručnom spremom.

Lokacija: Maurovići bb, Visoko.

Kontak telefon: 032 743 911

Trajanje oglasa: 7 dana od dana objavljivanja