Mezheb iz vremena selefa, kojeg i Balkanski muslimani vijekovima slijede

Među četiri zvanične i priznate ehli sunnetske pravne škole, Hanefijska škola je prva i najstarija. Sve potonje pravne škole se naslanjanju na hanefijsku pravnu skolu, bilo preko učenja od hanefijskih alima ili crpljenja pravnih decizija iz brojnih hanefijskih djela. Ova pravna škola (mezheb) nastala u vrijeme druge generacije muslimana (tabi'ina) raširila se skoro po cijelom islamskom svijetu. Tokom dinastije Abasida većina sudija su bili iz Hanefijske škole. Tokom Emevijskog hilafeta, zvanična prvna škola bila je hanefijska. Obje država, Seldžučka i Kvarezmidskog Šaha bile su hanefijske. U Osmanskoj drzavi zvanični mezheb je bio hanefijski. I dan danas većina sunija slijedi ovu pravnu školu koja je preuzela emanet čistog islamskog učenja od selefa. Uz ostale pravne škole, Malikijsku, Šafijsku i Hanbelijsku, zajedno čine ehli sunnet vel džemaat. Balkanski muslimani vijekovima njeguju pripadnost ovoj pravnoj školi! Naši učenjaci su s ponosom dodavali sufiks ‘el-hanefi’ svom imenu! Allah da nagradi ulemu koja donese čisti islamski nauk i u naše krajeve i našoj ulemi koji ga sacuva nama u emanet! Amin! 

E.Č.Zuhdija 
hanefijskimezheb.wixsite.com

hanefijskimezheb.wixsite.com