Mersiha Sarać – SDA kandidat za Predstavnički dom Paralmenta F BiH

Kandidati SDA Visoko za Opće izbore 2018.

Na listi za Predstavnički dom Paralmenta Federacije na broju 9. se nalazi Mersiha Sarać.

Mersiha je rođena 1980. godine u Visokom.

Po zanimanju prof. arapskog jezika i kniževnosti  i diplomirani turkolog.

Student treće godine Pravnog fakulteta u Zenici.

Zaposlena na mjestu rukovodioca u kompaniji Cemedic doo Zenica PJ Sarajevo.

Predsjednik Mjesnog odbora SDA Novo Naselje.

Majka dva sina.