Mersed Šahinović: Visoko je u rat ušlo SPREMNO, NAORUŽANO I VOJNO ORGANIZOVANO

Mnogo važnih godišnjica obilježavamo zadnjih desetak dana, a vezano za ratna događanja 1992. godine. Nisam ništa komentarisao niti objavljivao, iako sjećanje na taj period izaziva ponos, ali i žalost, jer sam u tom periodu ostao bez dragih osoba. Razlog tome je što smo mi, organizatori otpora, potpuno i namjerno gurnuti u stranu. To čini čak i politička opcija u okviru koje smo radili te aktivnosti. Sve što smo radili bilo je u ime Boga, vjere , naše domovine i našeg naroda. Zato nam nikakva ljudska zavist i zloba ne može umanjiti naš trud, rezultate našeg rada, tako da i nema potrebe da se pred bilo kim branimo.

Ipak podudarili su se neki datumi i objave koje ne mogu prešutjeti isključivo radi naše djece.

Jedna osoba (ime nije bitno), koja je obavljala odgovorne funkcije u Visokom objavljuje, povodom 3. maja da smo u rat ušli “Nespremni, nenaoružani, vojno neorganizovani…”. Obzirom da je ta osoba izuzetno dobro informisana očito da je cilj objave širenje laži o našoj borbi i otporu u Visokom. U ime nas, pokretača otpora u Visokom, ili kako nas ta dotična osoba u predizbornoj kampanji naziva i “šverceri oružjem” želim podsjetiti javnost na neke stvari:

1. Visoko je bio najorganizovaniji grad u Bosni i Hercegovini kada je organizacija otpora agresiji u pitanju;

2. Visoko je jedan od rijetkih gradova koji je preuzeo kompletno naoružanje TO i dvije kasarne, a Visoko je tada imalo preko 1500 naoružanih boraca zajedno sa rezervnim sastavom policije;

3. U Visokom je izvršena prva zvanična smotra jedinica Armije R BiH 25. aprila 1992. godine;

4. U Visokom je prvi put u RBiH podignuta zastava sa ljiljanima uz himnu “Ja sin sam tvoj” 25. aprila 1992. godine, a zvanično je proglašena službenom zastavom R BiH na današnji dan 4. maja 1992. godine;

5. U Visokom je formirana prva artiljerijska jedinica Armije R BiH;

6. Visoko je tih dana imalo spremne dvije operacione sale, tri kamiona medicinske opreme, dva silosa puna brašna i pšenice, 12 magacina hrane i drugog neophodnog materijala;

7. Visočke jedinice su izvršile prva ofanzivna dejstva Armije R BiH;

8. U Visokom je nastala kičma Armije R BiH;

U ime nas nekoliko živih i u ime onih koji su nas zauvjek napustili želim reći da smo ponosni na svoj rad. Visoko je u rat ušlo SPREMNO, NAORUŽANO I VOJNO ORGANIZOVANO. Da je bilo drugačije novokomponovani visočki historičari svoje postove bi pisali po inim svjetski gradovima i žalili za svojom Bosnom i svojim gradom. Na mezar rahmetli Kenana i ostalih zaslužnih niko ne polaže cvijeće. Živi se ne pozivaju na godišnjice, a politički centri moći zabranjuju da se organizatorima otpora dodijele bilo kakva priznanja. Život ide dalje. Neka nam je vječna Bosna i Hercegovina i njeni građani u njoj. Neka je vječni rahmet i slava svima koji su ugradili svoje živote i svoj rad i borbu u temelje naše domovine Bosne i Hercegovine.

Mersed Šahinović