In memoriam – Dr. Gordana Muzaferija (1948-2008.)

Gordana Muzaferija je rođena u Oštarijama (Hrvatska) 27. februara 1948. godine, a preminula je 5. august 2008. u Visokom. Bosansko-hercegovačka teatrologinja Gordana Muzaferija je osnovnu školu i gimnaziju završila je u Visokom.

Diplomirala je 1973. na studijskoj grupi Istorije južnoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistrirala je na istom fakultetu 1984. odbranivši magistarski rad Dramska književnost u BiH od 1945. do 1983. Doktorirala je 1990. godine na temi Narodna pjesma kao inspiracija u jugoslavenskom dramskom stvaralaštvu.

Gordana Muzaferija je posthumno dobila općinsko priznanje za životno djelo Visokog 2008. – Povelju općine Visoko.

Za detaljniju biografiju KLIKNI!

www.magazinplus.eu