Meldina Ugarak: ZDK jedini ima sistemsko rješenje za djecu i odrasle s posebnim potrebama

Obnova obdaništa u naselju Crkvice – Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, sa svojim dnevnim centrima u Visokom, Tešnju, Zenici, Žepču i Maglaju zatim i Centrom za rane intervencije u Zenici, nastoji uključiti u svakodnevni život ove osobe te i iz njih izvući znanje i kreativnost, koje posjeduje svako živo biće – rekla je u razgovoru za Fenu direktorica ovog centra Meldina Ugarak.

Kaže da je ZDK jedini koji ima sistemsko pružanje usluga ovoj populaciji, a instaliranjem dnevnh centara u ovih pet općina, sada pokrivaju skoro cijelu teritoriju Kantona. I iz drugih općina korisnici dolaze u tih pet centara, a svi imaju besplatan prijevoz i hranu tokom boravka u dnevnim centrima.

-Za te smo namjene nedavno kupili još dva kombija – kaže dodaje Ugarak, koja je i zastupnica u Skupštini ZDK-a.

Upravo je na posljednjoj sjednici Skupštine ZDK, Vlada dobila zadatak da s ovom ustanovom, ali i općinama i nevladinim sektorom, utvrdi starteški pravac razvoja i finansiranja mreže dnevnih centara, ali i same ustanove.

Vlada ZDK dobila je zadatak i da sačini elaborat o opravdanosti i potrebe uključivanje ministarstava zdravstva i obrazovanja ZDK-a u proces edukacije i reahabilitacije djece s teškoćama u razvoju i učenju u dobi do šest godina života, kao i djece i omladine koji su već uključeni.

-U naših pet dnevnih centara i Centru za ranu intervenciju, imamo oko 380 štićenika. Lista čekanja 2017. godine bila je 87, a sada smo je spustili na 50, što je svakako značajan broj. Uzimajući u obzir kako u redovnom obrazovnom sistemu, posebno u srednjim školama, ima 365 djece koja pohađaju inkluzivnu nastavu, i neki od njih su naši potencijalni korisnici. Činjenica je da škole sve više predaju zahtjeve za rekategorizaciju djece, a što govori i da redovni obrazovni sistem nema prilagođen plan i program za ovu populaciju. Samim tim, nakon izvjesnog vremena, ova djeca budu zapuštena i roditelji se, u konačnici, ipak odluče da ih dovedu kod nas. Mi imamo sistemsko rješenje i prilagođen nastavni plan i program – ističe Ugarak.

Dodaje da bi se, ako bi se realizovalo involviranje ministarstava zdravstva i obrazovanja ZDK, pedagoški standardi digli na veći nivo i u osnovnim i u srednjim školama.

-Pokrenuli smo i proces akreditacije ustanove, što znači da bismo vrlo brzo mogli imati ISO i druge standarde, a koji bi i garantirali kvalitet naših usluga – navodi.

Ustanova je pokrenula inicijativu da, u saradnji s JU Predškolski-odgoj i obrazovanje Grada Zenica, renovira te ponovo stavi u pogon devastirano zeničko obdanište “Kanarinac“ u naselju Crkvice, koje već godinama ne služi osnovnoj svrsi.

-Sa Jasminom Gasal, direktoricom zeničkih vrtića, u procesu sam potpisivanja ugovora o saradnji. Plan je da na spratu ovog obdaništa bude inkluzivni vrtić, a u prizemlju Dnevni centar za Zenicu, u koji bismo mogli primiti 50-60 štićenika. Možda i više. Zgrada ima oko 1.200 kvadrata, od čega je u prizemlju oko 700. Plus terase i igralište ispred zgrade, a što je sasvim dovoljno da zadovolji sve potrebe. Procjena je da bi nam trebalo 300.000 – 500.000 KM, što i nije veliki novac. Već sam u kontaktu sa federalnim i kantonalnim ministarstvima za socijalnu politiku i, mislim, da smo oko 200.000 KM za tu namjenu već i obezbjedili. Čekamo još i saglasnost Grada Zenice, koji je osnivač gradskog preduzeća, nakon čega bismo mogli intenzivirati posao – kaže direktorica Ugarak.

Gradskim vrtićima bi, ističe, u sklopu te saradnje pružali i psihološku, logopetsku, psiho-terapijsku i savku drugu podršku, a oni bi tom saradnjom smanjili i svoju listu čekanja.