Meldina Ugarak (SBB): Odgovornost

Odgovornost političkih stranaka i izabranih predstavnika te njihov kontinuiran rad u institucijama treba da bude predmet interesovanja građana. Samo građani mogu NATJERATI političare da budu odgovorni te da se zalažu za opći interes svih naših sugrađana. Zato političari moraju biti dostupni svim građanima i građankama.

Zbog toga, potrebno je da građani biraju političare koji su dio njihove zajednice i koji će biti dostupni za svako njihovo pitanje, svaku sugestiju i svaku primjedbu.

BIRAJTE ODGOVORNE LJUDE!

Birajte MELDINU UGARAK na rednom broju 2. za Skupštinu ZDK.

Meldina Ugarak