Meldina Ugarak (SBB): Obraćanje građanima

Poštovani sugrađani i sugrađanke, dragi prijatelji,

ponovo mi je ukazana čast da se nađem na listi SBB-a za Skupštinu ZDK. Moje ime će se naći pod rednim brojem 2. Čast, koja mi je ukazana, ujedno je i velika obaveza i moj lični amanet da se još više borim, još više trudim i još više činim za dobro svake individue naših lokalnih zajednica.
Kroz svoj dosadašnji angažman kao zastupnica proglašavana sam kao najaktivnija jer sam uvijek imala primjedbu, uvijek sam podnosila inicijativu te sam se uvijek trudila da moje učešće u radu Skupštine ne bude samo „puko sjedenje bez smisla i opće dobrobiti“.

Budući da je izborna kampanja uveliko počela ,opravdano, mogu isticati vlastite uspjehe, ali ja to ne želim. Moji uspjesi su dobro poznati među običnim građanima i građankama ZDK. Ono što želim da istaknem jesu stvari za koje sam se zalagala, ali nisam imala podršku i za koje se želim nastaviti zalagati u budućnosti. Moj prioritet jesu djeca, mladi i žene. Moj prioritet jesu oni koji su najranjiva kategorija društva. Trudila sam se da poboljšam svakodnevnicu ovim grupama, ali ta svakodnevnica je još uvijek siva, crna i tamna. Zbog toga mi je dužnost da nastavim sa ovog mjesta. Potrebno mi je da nastavim kako bi djeca imala minimum koji je dovoljan za lični razvoj. Potrebno mi je da nastavim kako bi mladi mogli završiti željeni stepen obrazovanja te pronaći zaposlenje, odraditi pripravnički, osnovati porodicu, rješiti stambeno pitanje. Potrebno mi je da nastavim kako bi žene bile ekonomski neovisne i kako bi mogle napredovati na ličnom i profesionalom planu. Potrebno mi je da nastavim kako bi pomogla da se izgradi ili opremi još neka škola, još neka bolnica, kako bismo kreirali nove studijske programe koje zahtjeva tržište rada.

Potrebni su mi građani i građanke, potrebi ste mi Vi. Ja sam bila najaktivnija zastupnica ne zato što sam sama smišljala inicijative niti zato što sam željela to da budem. Najaktivnija sam zato što ste mi Vi, dragi prijatelji, iznosili svoje probleme, razgovarali i otvarali svoja srca, ispovjedali vlastite nemire i svakodnevne izazove. Ja želim tako da nastavimo. Ja ne želim da budem daleka pojava koja predstavlja građane, a koja neće znati koji su stvarni problemi ljudi koji su je izabrali. Zašto? Pa zato jer su problemi sugrađana i sugrađanki i moji problemi, jer ih i ja osjećam i na njih nailazim. Nailaze moja djeca, moja porodica.

Zato ste mi potrebni! Zato mi je neophodna Vaša podrška. Moje djelovanje je proizilazilo iz naših razgovora, naših dopisivanja, naših susreta. Uspjevali smo pomaknuti stvari, zajedno. Zajedno želim i da nastavimo!

Vaša Meldina Ugarak.

Preuzeto sa: Fb Meldina Ugarak

Općinski odbor SBB – Fahrudin Radončić Visoko za predstojeće opće izbore ima 4 kandidata;

– Parlament Federacije BiH

3. ELMIR OMERBEGOVIĆ, ZDK – Izborna jedinica 6

-Skupština Zeničko-dobojski kanton

2. MELDINA UGARAK

21. SAFIJA KRVAVAC

23. DŽENANA BRKIĆ-ŠABIĆ

Ovdje  možete vidjeti liste kandidata ispred Saveza za bolju budućnost, po nivoima vlasti.