Meldina Ugarak: Apsurd sistema koji svaku nepravilnost potkrijepi izgovorom

Na posljednjoj sjednici Skupštine ZDK na dnevnom redu su se našle i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, odnosno njihov rad u 2013. i 2014.godini. Zastupnica u Skupštini ZDK Meldina Ugarak (SBB BiH) donosi opširnu analizu Izvještaja i rada tih inspekcija, a na tu temu je govorila i imala burnu diskusiju za vrijeme razmatranja iste na Skupštini ZDK.

964

Navedeni izvještaj ozbiljno ukazuje na činjenicu da se inspekcije nisu bavile provođenjem zacrtane programske orijentacije, odnosno provođenjem navedenog zaključka Vlade,te da poduzete aktivnosti nisu bile usmjerene na realizaciju zaključaka,koji imaju pravnu snagu sve dok je na pravnoj snazi.

Naravno prva inspekcijska služba koja mi je zapala za oko je bila,INSPEKCIJA RADA.Ova inspekcija kao i druge nije sprovodila zaključak vlade ,kojom je utvrđeno da se svi pojavni oblici rada na crno sankcionišu,odnosno da se kazna mora izreči svakom poslodavcu koji angažuje radnike na crno. Također je jasno da su poslodavci ovo koristili i radnici su bili prijavljivani na kraći  period (npr.1 mjesec), a nakon toga vršili odjavu radnika.Ovo je bezobrazno i vrlo svjesno grubo kršenje prava radnika koja su zagarantovana Zakonom i međunarodnim konvencijama.

Od strane ove inspekcije nisu kontrolisane građevinske firme koje su učestvovale u izgradnji autoputa  i GGM ,kao ni firme koje su zaključile ugovore sa Kantonom za izvođenje određenih građevinskih radova,a gdje je izražen broj neprijavljenih radnika.

Da me ne biste pogrešno shvatili uvijek sam na strani građana i znam da svaki građanin u kantoni, a i u državi je primoran da radi na način koji mu nadređeni ponudi, jer nema drugi način,  zbog toga želim da ukažem da svi inspektori imaju enormno visoke plate a ne rade svoj posao prevashodno zbog čega i postoje.

TRŽIŠNA INSPEKCIJA nije provodila mjere zaštite potrošača,osim u slučajevima prijava građana.Sami ste upoznati da svakodnevno kao potrošači smo izloženi manipulacijama na tržištu. Nisu ostvarili saradnju sa udruženjima potrošača,kako bi svoj rad u segmentu zaštite  potrošača kreirali u skladu sa stvarnim potrebama potrošača u smislu zaštite.

Pokazatelji o neznatnoj količini oduzete robe govore da je stanje na tržištu izuzetno uređeno,što je netačno.Sredstva javnog informisanja su tokom cijele godine ukazivala na ovu pojavu ,sa iskazanim  pokazateljima koliko je budžet oštećen zbog šverca duhanom.Tržišna inspekcija je imala obavezu da sačini poseban operativni plan na suzbijanju ove pojave što naravno nikad nije učinila kako oni kažu zbog nedostatka automobila i broja inspektora.

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA inspekcija ne sadrži pokazatelje o poduzetim mjerama u pogledu kontrole ispunjavanja sanitarno-zdrastvenih uslova lica koja su zaposlena u ugostiteljstvu.Koliko lica je zatečeno bez sanitarne knjižice i sa isteklom sanitarnom knjižicom i šta je poduzeto?  Jasno je da su ti pokazatelji veoma bitni i da su kao takvi zacrtani u programskoj orijentaciji Uprave.Krucijalno pitanje je ,da li Uprava uopće ima Sanitarnog inspektora?! Izvještaj ne sadrži podatke da li je ova inspekcija vršila kontrolu, da li ugostiteljski objekti ispunjavaju minimalno tehničke uslove za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti , kao ni infromaciju o sankcionisanju subjekata koji su ponavljali prekršaje.

Kantonalna POLJOPRIVREDNA inspekcija ima dva izvršioca i to glavnog poljoprivrednog inspektora i inspektora.Postavlja se pitanje kako u državnoj službi može egzistirati ovakva organizacija.O svemu dovoljno govori podatak da je ova inspekcija izvršila svega nekoliko pregleda.Pitamo se šta je radio glavni inspektor cijelu godinu dana .Želim da kažem da je ovo krajnje neefikasno i neodgovorno.

Kad pogledamo kantonalnu INSPEKCIJU ZA ZAŠTITU OKOLINE i izdatih samo 7 prekršajnih naloga za godinu dana u ukupnom iznosu od 4.800,00 KM ,a stanje u ovoj oblasti je veoma nesređeno.Iz izvještaja se ne vidi koga su i šta su kontrolisali.

A što se tiče VETERINARSKE inspekcije u izvještaju se ne vidi jesu li kontrolisani subjekti koji ponavljaju prekršaje.Nisu navedeni prekršaji koji su konstatovani u mesnicama,niti je naznačen podatak koliko mesnica je kontrolisano.

Izvještaj također ne sadrži informaciju koliko do sada je naplaćeno kazni od ukupnog iznosa izdatih prekršajnih naloga,pa se postavlja pitanje zašto se u izvještaj unose samo parcijalni podaci.

Ovo me i ne čudi jer same inspekcijske kontrole se organizuju isključivo po subjektivnom stavu inspektora,prilikom organizovanja kontrola,koje planiraju glavni inspektori , ne prati se aktuelno stanje u pojedinim oblastima,što je u svakom slučaju bitan parametar prilikom organizovanja kontrola. Ne planiraju se tzv.¨brze kontrole¨, koje treba da uz malo vremena doprinesu sređivanju stanja u odeređenoj oblasti po određenom pitanju,npr.¨kontrola prijave radnika,izdavanje računa…i sl.

Dobro bi bilo da inspekcijske kontrole na određeni način (putem web stranice kantona) najave inspekcije i kontrole. Najavom inspekcijskih kontrola postiže se preventivno djelovanje inspekcije,jer subjekti kontrole uređuju oblast koja će biti kontrolisana, kako ne bi bili sankcionisani.

A javnost sigurno ne zna da mi u kantonu nemamo po meni možda i najbitnije inspektore, Zdravstvenog inspektora, Farmaceutskog inspektora i Inspektora za Šumarstvo.¨Apsurd sistema koji svaku nepravilnost potkrijepi izgovorom.¨

Moje svako djelovanje je u svrhu praktične koristi naših građanki i građana kao prioritetan fokus a svakako želim kroz svoje diskusije ukazati  i na alternativna rješenja.Nisam, niti ću biti tipična političarka koja će samo govoriti, već Boga mi rukave zasukati i svaku stavku koja nije kako treba uz Božiju pomoć probati popraviti i javnosti dostaviti.

Komentari

komentara