Medresa “Osman ef. Redžović”

Medresa „Osman ef. RedžovićMedresa „Osman-ef. Redžović“ u Velikom Čajnu (Čajangrad) jedina je novoosnovana srednja škola u novije vrijeme na području općine Visoko, a sigurno i šire. To je četverogodišnja srednja stručna škola koja obrazuje i odgaja učenike u duhu islamskih propisa i osposobljava ih za obavljanje imamsko-muallimskih dužnosti, kao i za nastavak školovanja na islamskim ili drugim fakultetima. Počela je sa radom 06. septembra  1992. ratne godine.  Danas je  to moderna škola koja ima 55 zaposlenika i broji 240 đaka u osam odjeljenja, četiri muška i četiri ženska. U 14 dosadašnjih generacija maturanata Medresu je završilo oko 900 đaka. Medresa je škola internatskog tipa. Nastava se odvija po Nastavnom planu i programu koji je propisao Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saglasnosti sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona. Nastavni plan obuhvata općeobrazovne predmete iz oblasti  prirodnih i društvenih nauka, kao i stručne – teološke predmete. Kvalitetan odgoj i obrazovanje u Medresi osigurava kvalitetan i stručan profesorski i odgajateljski kadar (32 zaposlenika sa visokom stručnom (spremom), zatim dobri uvjeti za školovanje i brojne vannastavne aktivnosti koje škola nudi đacima. Kompleks Medrese, koji se proteže na 45000 m², obuhvata školsku zgradu, đački dom, amfiteatar i džamiju (7000 m²), a u pripremi je izgradnja modernog sprortsko-rekreacionog centra. U krugu Medrese nalazi se Biblioteka „Mehmed-ef. Handžić“ (osnovana 1968.) koja broji 23000 naslova. U sklopu đačkog doma nalaze se i muzej i zubna ambulanta. Velika pažnja se u Medresi posvećuje razvijanju radnih navika kod učenika.Naš cilj je jasan: odgajati i obrazovati zdrave ličnosti koje predstavljaju, zacijelo, temelj naše bolje budućnosti.Od početka rada Medrese pa sve do danas, direktor je njen osnivač, prof. Džemal Salihspahić. Prof. Dženan Handžić je pomoćnik direktora za nastavu, a prof. Amela Numanagić pomoćnik direktora za đački dom.

Adresa: Čajangrad 69
Telefon: +387 32 745 771
Fax: +387 32 745 770
Web: http://www.medresa.org/
E-mail: info@medresa.org
Direktor: Dženan Handžić

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus