Medresa “Osman-ef. Redžović”: Uplata kurbana za potrebe đačke kuhinje

Uprava Medrese “Osman-ef. Redžović” u Čajangradu obavještava zainteresirane da će i ove godine, za potrebe đačke kuhinje, primati uplate za kurbane.

Cijena jednog kurbana iznosi 350 KM.

Svi oni koji se odluče uplatiti kurban za medresu mogu to učiniti na sljedeći način:

– na blagajni Medrese,

– putem transakcijskog računa Fondacije “Osman-ef. Redžović” kod SPARKASSE BANK Sarajevo, broj: 199-047-00052965-39, sa naznakom: Uplata za kurban.

– na blagajnama najbližeg medžlisa IZ-e, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu „Osman-ef. Redžović“.

Uplate se primaju najkasnije do 20. augusta 2018. godine.

Oni koji uplate kurban, a eventualno žele uzeti trećinu, potrebno je da to prilikom uplate naglase i da dođu u Medresu drugi dan Bajrama od 8 do 19 sati.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 032/745-771  ili  e-maila: info@medresa.org