Medresa “Osman-ef. Redžović”: Svečano otvorena dva značajna investiciono-razvojna projekta

JU Medresa “Osman-ef. Redžović” je tokom ove i prethodne godine realizovala dva značajna investiciono-razvojna projekta sa ciljem unaprjeđenja uslova odgojno obrazovnog rada.
Radi se o rekonstrukciji i opremanju konferencijske sale “Nasuh Matrakči” i izgradnji interne saobraćajnice sa šetalištem, koja se proteže od glavne saobraćajnice do centra Kampusa.


Svečano predstavljanje, odnosno otvorenje ova dva projekta održano je u petak, 25. septembra 2020. godine.

Foto album: Predstavljanje novih projekata u JU Medresa “Osman ef. Redžović”

Multimedijalna konferencijska sala „Nasuh Matrakči“ izgrađena je u suterenu školske zgrade. Ima poseban ulaz. Predvorje, mokri čvor i sala zauzimaju ukupnu površinu od 82,45 m2 i mogu primiti 35 gostiju. Sala je opremljena sistemima za ventilaciju, klimatizaciju, te multimedijalnim
sredstvima. Predračunska vrijednost projekta je 100.000 KM.


Interna saobraćajnica sa šetalištem od glavne saobraćajnice do centra kampusa je ukupne dužine 207 metara. Širina saobraćajnice je 5.5 metara, a pješačke staze uz saobraćajnicu 1.6 metara. Uz saobraćajnicu je izgrađen parking sa 20 parking mjesta ispod sportske dvorane. Urađena je podzemna infrastruktura, drenažna i fekalna kanalizacija, dio hidrantske mreže, uređen prostor za smještaj komunalnih kontejnera, postavljeni gabioni i potporni zid, rasvjeta i instalacija slabe struje za video nadzor. Ukupna površina završnog sloja asfalta je oko 2.100 m2. Vrijednost investicije je oko 300.000 KM.