Medresa “Osman ef. Redžović” dobila i svog 444. vakifa

Mjesto na Vakifskoj ploči Medrese dobili su i rahmetli Ahmed i Rukija Smajš iz Sarajeva.
Prilog u njihovo ime uplatile su njihove kćerke Frljak Azra iz Visokog i Smajš Mirsada iz Sarajeva.
Molimo Allaha dž.š. da ukabuli njihov doprinos razvoju Medrese.
Na Vakifskoj ploči ostala su još 22 slobodna mjesta.

Medresa “Osman ef. Redžović”