Medresa “Osman ef. Redžović”: Akcija uplate i klanja kurbana za potrebe đačke kuhinje

Medresa “Osman ef. Redžović” i ove godine vodi akciju uplate i klanja kurbana za potrebe đačke kuhinje.

Cijena jednog kurbana iznosi 350KM. Uplate se primaju najkasnije do 31. augusta 2017. godine.
Uplate se mogu izvršiti:
– na blagajni Medrese
– putem transakcijskog računa, navedenog na plakatu
– na blagajni najbližeg medžlisa, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu “Osman ef. Redžović”.

“Godinama naši vakifi, prijatelji i sugrađani svoj kurban uplate u Medresu i na taj način, pored izvršavanja ibadeta, olakšaju ishranu učenika u đačkom domu. “, napisano je na facebook stranici Medrese.