Medresa „Osman-ef. Redžović“: 10 „pametnih“ tabli

DESET “PAMETNIH” TABLI ZA DESET MEDRESANSKIH UČIONICA

U srijedu, 14. novembra 2018. godine u zvaničnoj posjeti JU Medresa „Osman-ef. Redžović“ boravila je visoka delegacija međunarodne humanitarne organizacije „Islamic Relief“ iz Londona, na čelu sa generalnim direktorom, gosp. Lotfy El Sayedom.

Povod za posjetu je zvanična primopredaja vrijedne donacije ove organizacije Medresi. Radi se o deset interaktivnih – „pametnih“ tabli, multimedijalnih alata za digitalizaciju i osavremenjavanje nastavnog procesa. Nakon puštanja u upotrebu novih deset interaktivnih tabli, Medresa je postala prva škola na području ZDK, a možda i šire, čije su sve učionice opremljene multimedijalnim nastavnim sredstvima ovog tipa.

Gosti su obišli kapacitete Medresa i posjetili časove – učionice u kojima su “pametne” table u upotrebi.