Medresa: Deset godina mature obilježila 16. generacija alumnista

U nedjelju, 15.08.2021. godine, deset godina mature obilježila je 16. generacija alumnista Medrese.

Nekada momci i djevojke, a sada ljudi i žene, došli su svojoj Medresi sa svojim potomcima.

Lijepo je bilo slušati priče o životnim putevima kojim se nakon Medrese kreću, kao i utiske o Medresi poslije toliko godina.

Treba spomenuti da je 16. generacija zaslužna za masovnu organizaciju drugih generacija i uvakufljavanje sredstava za proširenje školske zgrade i opremanje jednog paviljona u đačkom domu.

Svakako da zaslužuju respekt kao oni koji su učinili dobro ali i druge na dobro podstakli.

Medresa “Osman ef. Redžović”