Međunarodni praznik izumitelja, poznat kao Dan izumitelja

Međunarodni praznik izumitelja, poznat kao Dan izumitelja

Dan pronalazača je Međunarodni praznik pronalazača, koji se proslavlja u Evropi 9. novembra na Rođendanu od američke filmske glumice i pronalazača Hedy Lamarr.

Organizatori ovog praznika prate sledeće ciljeve:

– stvaranje i jačanje vjere i nade u sopstvene pronalazačke ideje i promijene
– podsjećanje na već davno zaboravljene pronalazače
– podsjećanje na velike pronalazače koji su poboljšali naš svakodnevni ljudski život
– poboljšavanje uslova i mogućnosti trenutačnih pronalazača i visionara
– poziv na zajednički inovativni rad za našu zajedničku ljudsku budućnost

Dan pronalazača je jedna inicijativa od Gerhard Muthenthaler, jednog Berlinskog ekonoma i pronalazača.