Međunarodni dan djece oboljele od raka

U svijetu se 15. februar obilježava kao Međunarodni dan djece oboljele i izliječene od raka.

Svakа tri minuta negdje u svijetu jedno dijete izgubi borbu sa rakom.

Svake godine u Bosni i Hercegovini oko stotinu djece oboli od neke vrste maligniteta.

bhrt

5 razloga da podržimo ovaj dan :

  •     Dječiji rak je izlječiv – ali postoji značajna nejednakost u postotku preživljavanja različitih zemalja i unutar samog kontinenta.
  •     Pristup najboljoj mogućoj brizi – je ljudsko pravo, a ne tek privilegija. Svako dijete, bilo gdje u svijetu, zaslužuje najbolji tretman i brigu.
  •     Djeca su naša budućnost – svako dijete je nezamjenjiv doprinositelj svojoj, kao i našoj, zajednici i državi. Za svako dijete koje umre od raka, svijet gubi 71 godinu života.
  •     Nijedna porodica nebi smjela bakroptirati, izgubiti svoje prihode, ili postati siromašnija kada dijete oboli od raka. Nijedno dijete, niti porodica nebi se trebali suočavati sa rakom sami.
  •     Jedna smrt je i previše. Previše djece i adolescenata umire od raka širom svijeta. Na osnovu sadašnjih limitiranih statistika, jedno dijete umire od raka svake tri minute. Efektivni tretmani za određene tipove raka još uvijek ne postoje u mnogim niže i srednje razvijenim zemljama – pa čak i u nekim razvijenim.