Međunarodni dan borbe protiv mina: BiH i dalje jedna od minski najugroženijih u svijetu

Širom svijeta, tako i Bosni i Hercegovini, danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv mina.

Na osnovu preliminarnih rezultata “Opće procjene minski sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini” u 2020. godini, identifikovano je 1.413 zajednica ugroženih minama, pokazuju podaci Centra za uklanjanje mina u BiH.

U Bosni i Hercegovini do danas pronađeno 136.148 minsko eksplozivnih sredstava

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv mina, danas kada je čitav svijet suočen sa pandemijom COVID-19, iz Centra za uklanjanje mina BiH (BHMAC) skrenuli su pažnju na još jednu globalnu prijetnju za bezbjednost ljudi i razvoj privrednih i turističkih potencijala zemlje, u vidu minsko eksplozivnih sredstava zaostalih ratom.

– Prema analizama, naša zemlja je i dalje jedna od minski najugroženijih u svijetu, sa preko 800.000 ugroženih građana, dok je ekonomski gubitak zbog nekorištenja minsko sumnjivih područja procijenjen na više desetina miliona eura godišnje (65 posto šumska područja, 25 posto poljoprivredno zemljište trenutno se nalazi pod minama) -navedeno je u saopštenju.

Postojeća pandemija utiče na smanjeno odvijanje terenskih aktivnosti, što se odražava i na ukupnu realizaciju godišnjih i strateških planova. Tokom prethodne godine, realizovano je oko 50 posto od planiranih zadataka deminiranja, ali su istovremeno, zbog povećanog odlaska ljudi u prirodu i kretanja u blizini sumnjivih područja, pojačane aktivnosti hitnog obilježavanja, gdje je postavljeno i obnovljeno oko 9.000 znakova koji upozoravaju na minsku opasnost.

Upravo zahvaljujući aktivnostima obilježavanja, kao i programu minske edukacije, broj nesreća je drastično smanjen u odnosu na prethodne godine, dok u zadnje dvije godine nije uopšte bilo civilnih žrtava.

Od posljedica minskih nesreća do sada je stradalo 1.766 lica, od čega 617 smrtno. Od ovog broja 115 je deminera (53 smrtno).

Reducirano je oko 3.240 kvadratnih kilometara sumnjivog područja, gdje je pronađeno 136.148 minsko eksplozivnih sredstava.

Opasnost je potvrđena u 118, od ukupno 145 postojećih opština u našoj zemlji. Pretpostavlja se da se unutar 1.421 ugrožene zajednice, nalazi još preko 180.000 minsko eksplozivnih sredstava.

Od prošle godine, u BIH je dostupna mobilna aplikacija sa minsko sumnjivim površinama u zemlji. Na ovaj način, uveliko je pojednostavljen način dobijanja informacija o sigurnosti područja u koje se želi ići, odnosno o eventualnom postojanju minske opasnosti u blizini željene lokacije.

Svrha aplikacije je isključivo da upozori građane i turiste, na postojanje opasnih područja i zabranu prilaska istim.Krajem prošle godine, Bosna i Hercegovina je dobila produženje roka za uklanjanje svih preostalih minsko eksplozivnih sredstava prema Otavskoj konvenciji, potpisanoj 1997. godine, zajedno sa preko 160 ostalih zemalja pogođenih istim problemom. Novim odobrenim rokom je jasno precizirano da sva preostala minska polja u BiH budu očišćena do 2027.godine, u skladu sa postojećom Strategijom protivminskog djelovanja u BiH.

(Preporod.info)