Međunarodni dan borbe protiv korupcije: Živimo u “zarobljenoj državi”

KORUPCIJA U BIH: Stanje je katastrofalno, nikad nismo bili gori. Živimo u “zarobljenoj državi”

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. decembra već 17 godina, a Bosna i Hercegovina doživljava najgore rezultate u borbi protiv korupcije od tada.

“Uprkos upozorenjima o dramatičnom stanju korupcije od strane svih relevantnih međunarodnih institucija i činjenici da pitanja borbe protiv korupcije predstavljaju većinu od 14 prioriteta postavljenih pred BiH za status kandidata za članstvo u EU, svi relevantni izvještaji ukazuju na nazadovanje BiH u borbi protiv korupcije i vladavini prava” 

Prema posljednjem Indeksu percepcije korupcije, BiH je među zemljama koje su najviše nazadovale, a ostvarila je najlošiji rezultat od 2012. godine. Evropska komisija u posljednjem izvještaju za BiH veoma direktno naglašava nedostatak bilo kakvog napretka u provođenju reformi, poput reforme izbornog zakonodavstva, pravosuđa, i drugih antikorupcijskih mehanizama, kao i o političkoj zarobljenosti države, koja utiče na svakodnevni život građana. 

Izvještaj OSCE o procesuiranju korupcije naglašava kulturu nekažnjivosti, dok Reinhard Priebe u izvještaju o vladavini prava navodi da se pravosuđe ne bori protiv ozbiljnog kriminala i korupcije” saopšteno je iz Transparency International BiH. 

Vlasti u BiH u proteklom periodu ne samo da nisu napravile nikakve korake na unapređenju zakonskog i institucionalnog okvira u borbi protiv korupcije, već su i direktno blokirale usvajanje pojedinih zakona, poput Zakona o sukob interesa na svim nivoima i Zakona o javnim nabavkama. U sektoru pravosuđa nisu provedene reforme Zakona o VSTV, a samo pravosuđe se suočava sa nezapamćenim korupcijskim skandalima u svojim redovima, nedostatkom integriteta, političkim uticajima i potpunim odsustvom odgovornosti. 

Prethodnu godinu su ponovo obilježile afere visoke korupcije, poput zloupotreba za vrijeme pandemije COVID-19, trgovine uticajem u pravosuđu, pa do izbornih nepravilnosti i krađe i zloupotreba javnih resursa, od kojih većina nije procesuirano. Političke stranke u BiH su nanovo pokazale ne samo da ne žele unaprijediti borbu protiv korupcije, već i da su direktni pokretači korupcije, kompromitujući izborni proces i volju birača i devastirajući sve institucije pokroviteljskim mrežama. Pored toga, pritisak javnosti za procesuiranjem korupcijskih afera i odgovornošću, karakteriše se od strane nosilaca vlasti kao napad na institucije, dok pravosuđe procesuira one koji ukazuju na korupciju, u isto vrijeme štiteći direktne sudionike afera. 

Ivana Korajlić, izvršna direktorica TI BiH rekla je za BUKU da korupcija u Bih nažalost sve više i više pobjeđuje.

“Stojimo blago rečeno katastrofalno. Sva relevantna istraživanja pokazuju da BiH nazaduje u borbi protiv korupcije. čak smO među zemljama koje su najviše nazadovale. Godinama imamo na snazi slabljenje zakonskog okvira koji bi trebalo da spriječi korupciju ili da uvede rigoroznije sankcionisanje korupcije. Sa druge strane imamo apsolutnu neefikasnost institucija, počev od pravosuđa pa do drugih institucija koje provode antikorupcijske zakone u BiH. To se vidi i sa brojem afera koje svakodnevno pratimo, čak i u institucijama koje bi se trebale baviti procesuiranjem korupcije, poput pravosuđa” rekla je u podkastu BUKE Ivana Krajlić.

Dragan Todorović iz banjalučkog Centra za ljudska prava kaže kako mi živimo u “zarobljenoj državi”. A od koga smo mi to zarobljeni?

“Zarobljeni smo o dtrane političkih elita. Iako su to izabrani predstavnici, korumpiranost i manjkavost izbornog procesa, politička korupcija koja je izvor svake druge korupcije dovode do toga da se oni osjećaju dovoljno moćnim i dovoljno odvojenim od naroda da mogu da kontrolišu sve procese u ovoj zemlji a da zato ne budu kažnjeni” rekao je Todorović u BUKA podkastu.

Organizacije civilnog društva u BiH upozoravaju na zabrinjavajući zastoj u antikoruptivnoj reformi sistema javnih nabavki i trendove koji prijete da ugroze ostvareni napredak u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama, kao jednog od ključnih uslova na putu BiH u EU.

Naime, Agencija za javne nabavke uprkos pozitivnim mišljenjima svih nadležnih institucija u BiH (Ured za zakonodavstvo BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH), kao i Evropske komisije, još uvijek nije uputila Vijeću ministara BiH na usvajanje Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, koji sadrži izvjesne antikorupcijske mehanizme, a u čijoj pripremi su kroz proces zvaničnih javnih konsultacija učestvovale i organizacije civilnog društva, dajući doprinos usklađivanju zakonodavstva sa Direktivama EU.


Iz Misije OSCE-a BiH podsjećaju da je prevencija i borba protiv korupcije jedan od vodećih prioriteta.

Kroz opsežnu prisutnost na terenu, Misija podržava sve nivoe vlasti u naporima da unaprijede koordinaciju i saradnju između svih relevantnih aktera.Jasno je da je borba protiv korupcije dugotrajan proces koji zahtijeva interakciju svih i zbog toga je važno uključiti sve relevantne subjekte u sveobuhvatan sistem prevencije korupcije u BiH. U skladu sa svojim mandatom, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini doprinosi borbi protiv korupcije podržavajući izradu, usvajanje i promociju antikorupcijskih propisa i provođenje istih.

Vlasti u BiH poduzele su određene početne korake u ovom pravcu, uključujući usvajanje bitnih antikorupcijskih propisa i jačanje koordinacije u borbi protiv korupcije na svim nivoima vlasti. Međutim, složenost institucionalnog okvira i posljedične poteškoće u primjeni antikorupcijskog zakonodavstva i dalje ometaju napredak zemlje.

Korupcija kao negativna društvena pojava sprečava društveni i ekonomski razvoj, direktno utiče na kvalitet javnih usluga (obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu) i negativno se odražava na sveukupni kvalitet života građana, te prosperitet društva. Korupcija narušava povjerenje u institucije sistema i strukture vlasti, demotiviše građane da daju svoj lični doprinos u izgradnji društva i unapređenju uslova života

Predstavnici Misije OSCE-a u BiH vjeruju da će dodatna politička volja, među-institucionalna saradnja, kao i uključenje građana pružiti otporan, efikasan i djelotvoran anti-korupcioni sistem u Bosni i Hercegovini. 

Stanje u BiH tokom 2020. godine naročito zabrinjava, imajući u vidu činjenicu da nadležne institucije nisu obuzdale korupciju, unatoč podršci domaćih i međunarodnih partnera angažovanih u borbi protiv korupcije.

Iako su i Misija i ostali međunarodni akteri spremni nastaviti pružati pomoć BiH u borbi protiv korupcije, napretka neće biti sve dok svi građani, uključujući tu i javne dužnosnike, zakonodavce, tužioce, policiju i medije, ne pokažu spremnost na borbu protiv korupcije.

“Pozivamo građane da prijave svoje sumnje na korupciju i od dužnosnika koje su izabrali zahtijevaju da korupciju u institucijama vlasti stave pod kontrolu. Odajemo priznanje novinarima koji se bave istraživačkim novinarstvom na njihovoj hrabrosti i istrajnosti, jer su svojim radom pomogli u razotkrivanju djela korupcije. Pozivamo nadležne predstavnike pravosudnih institucija i policijskih agencija da ulože veći napor u vođenju istražnih postupaka i krivičnom gonjenju počinilaca korupcije. Pozivamo zakonodavce da usvoje potrebne propise o sukobu interesa i donesu prijeko potrebne izmjene i dopune postojećeg zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. BiH neće uspjeti ostvariti svoj potencijal i postati prosperitetno demokratsko društvo sve dok ne ostvari napredak u borbi protiv korupcije”, navode iz OSCE-a. 

Dok god BiH ne ostvari napredak u borbi protiv korupcije, nastaviće zaostajati za svojim potencijalom da se razvije kao napredna, demokratska zemlja, poručuju.


Emisija posvećena 9.decembru Međunarodnom danu borbe protiv korupcije urađena je u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/944167249&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

BUKA PORTAL · BUKA RADIO: Stanje je katastrofalno, institucije su uništene, korupcija je svuda