Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije

Širom svijeta 17. maja obilježava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije s ciljem podizanja svijesti o nužnosti borbe protiv predrasuda i diskriminacije prema osobama homoseksualne orijentacije te prema transrodnim i transeksualnim osobama. Datum 17. maja odabran je jer je 17. maja 1990. homoseksualnost uklonjena kao bolest iz Međunarodne klasifikacije bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Homofobija je diskriminacija osoba na osnovu njihove seksualne orijentacije, zasniva na predrasudama, strahu ili mržnji prema homoseksualnosti i homoseksualnim osobama te manifestira na različite načine, od verbalnih uvreda do fizičkog nasilja.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

17. maja će u mnogim zemljama svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, biti obilježen Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOBIT). 17. maja 1992. godine “homoseksualnost” je brisana iz Međunarodne klasifikacije bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). 17. maj jedan koji nas podsjeća i opominje na našu zakonsku i građansku dužnost zaštite prava lezbejki, gejeva, bi-seksualnih, transeksualnih i interspolnih osoba u našoj zemlji.

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini zabranjuje diskriminaciju na osnovu spola i spolne orijentacije a Zakon o zabrani diskriminacije BIH je učinio i korak dalje i uveo i zabranu diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.

Međutim, do stvarne realizacije prava, koja su LGBTI osobama zagarantovana domaćim zakonima i međunarodnim dokumentima, dug je i težak put. Jedna od velikih prepreka na tom putu je upravo homofobija, diskriminacija osoba na osnovu njihoveseksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika. Homofobija, transfobija i bifobija zasnovane su na predrasudama, neznanju, strahu ili mržnji prema pripadnicima/pripadnicama LGBTI populacije i, kao takve, još su uvijek duboko ukorjenjene u bosanskohercegovačko društvo i svakodnevno se manifestuju na različite načine – od verbalnih uvreda, diskriminacije i uskraćivanja prava na radnom mjestu, školstvu, zdravstvu, porodičnom pravu, medijima do fizičkog nasilja.

Prema nalazima posljednjeg većeg istraživanja (“Život na margini – iskustva LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi”, Svjetska banka, septembar 2018) kojim je bilo obuhvaćeno oko 500 LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, 95% ispitanika/ca smatra da je česta (“prilično”, ili “vrlo česta”) diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije. 68% ispitanika/ca imalo je iskustva uznemiravanja kao neželjenog ponašanja kojim se želi povrijediti dostojanstvo ili stvoriti zastrašujuće, neprijateljsko ili ponižavajuće okruženje, a 43% je imalo iskustva psihičkog ili fizičkog napada ili prijetnje nasiljem (najviše u regionu). 71% ispitanika/ca  je potvrdilo da se izbjegavaju pojavljivati, zbog straha da će biti napadnuti ili da će im biti prijećeno zbog njihove seksualne orijentacije a 90% izbjegava držati se za ruke, jer se ne osjećaju bezbjedno. 70% ispitanika/ca izjavilo je da na radnom mjestu kriju svoju seksualnu orijentaciju43% iskusilo je generalno negativan stav na poslu zbog toga što su LGBTI, a njih 21% imalo je iskustva neravnopravnog tretmana što se tiče prava koje proističu iz radnog odnosa.

Pored toga, trenutna kriza izazvana pandemijom COVID-19, kao i svaka kriza, pokazala je da su kategorije koje žive u stanju neravnopravnosti ili ugroženih prava, kao što su žene, stariji, osobe sa invaliditetom ili LGBTI osobe, dodatno i specifično pogođene krizom. Primjerice, kao što je slučaj sa povećanjem nasilja nad ženama u toku krize, tako su i LGBTI osobe dodatno ugrožene jer, usljed mjera izolacije i ograničenog kretanja LGBTI osobe provode duže vrijeme kod kuće sa homofobnim roditeljima, uz veću izloženost fizičkom ili emotivnom zlostavljanju i opasnost po mentalno zdravlje.

Kako bi uspostavila neophodni strateški okvir u Bosni i Hercegovini za ostvarivanje prava LGBTI-osoba, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa predstavnicima-predstavnicama relevantnih organa Federacije Bosne i Herceovine, Republke Srpske i Brčko-Distrikta, radi na nacrtu Akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba u BiH.

Dokumenti poput pomenutog Akcionog plana demonstriraju opredijeljenost organa vlasti  u Bosni i Hercegovini da doprinose borbi protiv diskriminacije i poboljšanju položaja LGBTI osoba u našoj zemlji, a datumi poput 17. maja opominju svjetsku javnost o pošasti homofobije, transfobije i bifobije.

Međutim, život se odvija svakog dana u godini, i za LGBTI osobe svaki dan predstavlja novi izazov. Zato je i naša svakodnevna dužnost – građanska i zakonska – da u kući, okruženju, javnom prostoru, na radnom mjestu, u javnim službama, medijskom i političkom prostoru, poštujemo prava LGBTI-osoba i da svaki dan bude izraz naše tolerancije, podrške i borbe protiv homofobije, netrpeljivosti i mržnje prema drugom i drugačijem u našem društvu.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOBIT), poziva sve izvršne i zakonodavne organe vlasti u Bosni i Hercegovini da prilikom planiranja, implementiranja i evaluiranja mjera borbe protiv pandemije urgentno uzmu u obzir uticaj koji COVID-19 i kriza izazvana pandemijom imaju na građanke i građane Bosne i Hercegovine LGBTI-orijentacije.

AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE