Matica Srpska 1825: Bošnjaci žive između Drine, Vrbasa, Save, Dalmacije i Huma

Zanimljiv pasus pod brojem 5 nalazi se u Letopisu Matice srpske, prvom broju, u kojemu se jasno govori da na području Bosne žive Bošnjaci islamske, rimokatoličke i pravoslavne vjere.

Međutim, skoro 200 godina nakon izdanja Letopisa, bezočni lažovi i zaluđenici iz redova srpskog naroda i dalje su spremni zastupati fašističku tezu u kojoj negiraju identitet jednog naroda i njihovog jezik. Unatoč činjenici da su njihovi preci pisali i o Bošnjacima i o bosanskome jeziku. O tome bi psihologija i primijenjena psihijatrija trebale dati svoj sud mi ćemo se za sada zadovoljiti riječima velikog srpskog ideologa, Dobrice Ćosića iz njegovog romana Deobe:

“Mi Srbi lažemo da bi smo obmanuli sebe, da utešimo drugog; lažemo iz samilosti, da nas nije strah, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju i tudju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid našeg patriotizma i potvrda naše urodjene inteligencije. Lažemo stvaralacki, maštovito, inventivno.” 

Prvi broj Ljetopisa Matice srpske 1825. godine.

Priredio: Resul S. Mehmedović

Dialogos