Mahmutćehajić: Prijete nestankom Bosne, moramo opstati

Nemamo bosansku politiku, nikada nije postojala, treba je izgraditi. Naš narod u intenzivnom propadanju

Mahmutćehajić: Prijete nestankom Bosne,moramo opstati.Stanje agonično, nedostaje nam svijest o cilju

Bosanska ideja je važnija od bilo koje druge, imamo najveće mogućnosti u historiji naše države da je razvijamo. Bosna je najteže pitanje savremenog svijeta, ne znamo ništa o tome, anestezirani smo..

Virus antibosanske korone jači je od onog u Kini. Svi smo odgovorni za odbranu države. Lideri su u pometnji,idejnoj i ideološkoj. Znanje najpraktičnija stvar, moramo ga imati. Stoljeće je malo za osviješćenje traumatiziranog naroda.

Javno govorenje je prvi preduslov da izađemo iz stanja u kojem se trenutno nalazimo. Religija je pretvorena u ideologiju sticanja vlasti i moći. Borba za vlast je gutanje otrova, političari ne znaju šta hoće. Bošnjaci nisu našli odgovor na ono što im se desilo, ni ne traže ga, a preživjeli su holokaust. Ratni zločinci žive slobodno u javnom prostoru.  Sva nasilja proističu bez jasne svijesti o onome šta radimo. Sarajevo mjesto gdje se uništavaju grobovi naših predaka.  Starce, žene , djecu i mrtve moramo zaštititi. Pitanje odgovornosti je ključno pitanje, radimo protiv sebe. Niko nam neće dati budućnost, moramo je izgraditi, braniti svoju Bosnu. Da Bog da nikad ne pojeo tuđi zalogaj.

face.ba