“Magazin plus” je sa vama od 5. maja 1999. godine

Produkcijska kuća „Magazin plus“ je od 05. maja 1999. godina, na medijskom tržištu BiH.
17 godina smo održavali TV projek – Informativnu hroniku “Magazin plus”, sedmičnog karatkera – od novembra 2000. godine na NTV Hayat SAT, IC-7 Kakanj, Kablovskom operateru Visoko i  Kakanj –  „VI-NET“ – Telemach i TV Vogošći.

Od vlastitih projekata koji se realiziraju kontinuirano su:
– Internet stranica:  magazinplus.eu
– Internet stranica:  visoko.ba
– Internet stranica: veterani.ba

– 2019. – Priprema zbirke pjesama Mensura Ćatića “Ako te mačka vidi golog”

Izdvajamo:
Dokumentarni filmovi:

– HOD – dokumentarni film o kardinalu Vinku Puljiću

– Od Gabele do Huma – za Udrugu Hrvatska uzdanica HUM Mostar

Podmilačje – dokumentarni film o svetištu Sv. Ive

– NARKO-NE – za NARKO-NE pod vodstvom sestre Magdalene Schildknecht

– Između dviju obala 

– Film Armin Muzaferija Biografija – Još te volim Ostale usluge:

– PUBLISHING

– BOOKING

– Produkcijsko zastupništvo i posredovanje (Uspostavljanje suradnje sa svim medijskim kućama u regionu)

– Web promocija (Održavanje web site-a, fan grupa na Facebooku i sl.)

– PR usluge za BiH.

– Izrada multimedijalnih prezentacija

„Magazin plus“ u referensama ima veliki broj respektabilnih firmi, projekte dokumentarnih filmova i kreiranje kampanja estradnim rednicima:

-„Nerzz Bešlagić“ – agencijski planiramo i realiziramo kompletnu medijsku promociju od 2000. godine,

–  Četiri Dokumentarna filma realizirali smo s profesionalnim rediteljem Vlatkom Filipovićem,

– Armina Muzaferiju pratili smo kao menadžerski tim za BiH tržište i uradili mu promotivni film za prvi album.

– Dva amaterska igrana filma „Ja sam izbjeglica“ i  „Put smrti“

Iz mnogobrojnih poslovnih aranžmana, za ovo priliku, a ilustracije radi – izdvajamo:

– Federalno Ministarstvo nauke, kulture i sporta BiH (Promocija školskih programa)
– Vlada Ze-do kantona
– Vlada SBK/KSB
– Vrhbosanska nadbiskupija, Kardinal Vinko Puljić (Dokumentarni film u povodu 15 godina inauguracije za Kardinala)
– Rijaset IZ BiH
– Asocijacija organskih proizvođača FBiH
– Asocijacija peradara FBiH i RS
– Nogometni savez BiH
– Prevent u BiH
– “BROVIS”, Akova group
– VGT osiguranje
– IGM Visoko
– Reumal Fojnica
– Općine Visoko, Fojnica, Kiseljak, Kreševo, Breza, Kakanj, Ilijaš, Zenica, Olovo.

– Izborne kampanje za političke partije u Visokom
– Kampanja “300 VAKIFA” za medresu “Osman ef. Redžović” Visoko
– Film: “Ja sam izbjeglica”, amaterski, igrani za Općinu Breza
– Dokumentarni film o Kardinalu Vinku Puljiću
– Dokumentarni film Franjevačke klasične gimnazije Visoko
– Kratki promotivni film o Arminu Muzaferiji uz prvi album “Još te volim”
– Lokalne novine, 10 brojeva “Visočko oko”.

www.magazinplus.eu