Lista uspješnih kandidata za samozapošljavanje branilačke populacije Grada Visoko za 2019. godinu

Lista uspješnih kandidata za samozapošljavanje branilačke populacije Grada Visoko za 2019. godinu

RED. BR.JMBGPREZIMEIME OCAIMEKATEGORIJAKATEGORIJAIZNOS ODOBRENIH SREDSTAVANAPOMENA
1. AjdinovićEšrefudinMedinDPBPrvi biznis  
2. Delić-ĐulićAlijaDamirDPBPrvi biznis  
3. MimićRešadMelinaDPBPrvi biznis  
4. AlihodžićMehmedEdinDBPrvi biznis  
5. BakovićNailDžemalDBPrvi biznis  
6. BrotlićIgbalSejadDBPrvi biznis  
7. DedićHimzoElvirDBPrvi biznis  
8. DervišbegovićSadikŠevkoDBPrvi biznis  
9. IbriševićŠefkijaNezirDBPrvi biznis  
10. JukoSalihNezirDBPrvi biznis  
11. KosovacAzemSelverDBPrvi biznis  
12. LepićJakubHajrudinDBPrvi biznis  
13. MurtićSafetSabinDBPrvi biznis  
14. PuščulOsmanBeniaminDBPrvi biznis  
15. SmajićMustafaZijadDBPrvi biznis  
16. SmajićMuminElvedinDBPrvi biznis  
17. SmajićEjubZakirDBPrvi biznis  
18. ŠahinbegovićSalihSenadDBPrvi biznis  
19. TašakovićJusufSidikDBPrvi biznis  
20. TrnčićReufArminDBPrvi biznis  
21. AhmićSemirNirmelDUDBBiznis plus  
22. AlihodžićSulejmanMirsadRVIBiznis plus  
23. BabićEšrefNerminDBBiznis plus  
24. ČovrkAdemSalhudinDBBiznis plus  
25. HeganovićMustafeBakirDBBiznis plus  
26. IširlijaZakirMehmedDBBiznis plus  
27. MuhedinHasanJasminDBBiznis plus  
28. NjegovićSalemJasminDBBiznis plus  
29. SušićZihnijaBakirDBBiznis plus  
30. UzunalićHilmoNihadDBBiznis plus  
31. DedićOsmanNaserDBBiznis plus  
32. OmanovićKasimAhmedDBBiznis plus  
Kandidati koji ne ispunjavaju uslove oglasa
1. RamićSalemFenahirDBPrvi biznis  

Napomena: Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje liste uspješnih kandidata u roku od 8 dana od dana isticanja liste na oglasnoj tabli Grada Visoko.

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko – invalidsku zaštitu

Press Grada Visoko