Lista nadarenih studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju

Obavještavaju se studenti koji su aplicirali za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja općine Visoko u akademskoj 2017/2018. godini, da je konkursna procedura okončana.

Lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju može se pogledati na Oglasnoj ploči Općine Visoko svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati i na web stranici općine www.visoko.gov.ba.

Spisak studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja općine Visoko u akademskoj 2017/2018 godini.

Spisak studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja općine Visoko u akademskoj 2017/2018 godini.

 

R.B. IME I PREZIME FAKULTET GODINA STUDIJA UKUPNI BODOVI
1. Šećo (Mirza) Nermin  Pravni fakultet u Kiseljaku V 60
2. Hodžić (Našid) Emir  IUS Fakultet prirodnih i tehničkih nauka V 59
3. Pušćul (Fahrudin) Belmin  Elektrotehnički fakultet u Sarajevu V 57
4. Jurišić (Karlo) Gregor  Ekonomski fakultet u Sarajevu IV 56,45
5. Genjac (Aziz) Dalila  Pedagoški fakultet u Sarajevu V 56,15
6. Numanović (Hamdija) Armin  Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu IV 56,05
7. Mlačo (Akif) Nejra  Medicinski fakultet u Sarajevu IV 55,67
8. Uzunalić (Suad) Harun  Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu V 55,00
9. Smailagić (Zijad) Mejrema  Pravni fakultet u Sarajevu IV 54,85
10. Zubić (Zlatan) Melika  Akademija likovnih umjetnosti IV 53,45
11. Džaferi (Bajram) Lejla  Pedagoški fakultet u Sarajevu IV 53,2
12. Muhanović (Ismet) Melika  Burch University Fakultet za edukaciju i humanističke nauke III 52,87
13. Bešić (Rasim) Azra  Tekstilni dizajn u Bihaću III 52,75
14. Ramić (Medžid) Ajla  Filozofski fakultet u Sarajevu IV 52,60
15. Mahmutović (Edin) Hatidža IUS Fakultet prirodnih i tehničkih nauka IV 52,55
16. Suljić (Mujo) Hamza  Elektrotehnički fakultet u Sarajevu V 52,05
17. Smolo (Teufik) Ema Džejna  Fakultet političkih nauka u Sarajevu II 51,9
18. Mostić (Ibrahim) Enida  CEPS Kiseljak III 51,8
19. Kvakić (Džemal) Amar  Fakultet za inžinjering i prirodne nauke II 51,1
20. Numanović (Mirsad) Rejhana  Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu IV 51,00
21. Šabić (Ramo) Belmin  Filozofski fakultet u Sarajevu IV 50,85
22. Pušćul (Ibrahim) Dženana  Elektrotehnički fakultet u Sarajevu III 50,75
23. Trako (Samir) Lejla  Veterinarski fakultet u Sarajevo II 50,65
24. Genjac ( Sabrija) Mejrema Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu IV 50,35
25. Garib (Dževad) Faruk  IUS Faultet umjetnosti i društvenih nauka III 49,65
26. Korić Begić (Elvedin) Amila  Filozofski fakultet u Sarajevu IV 49,05
27. Bešić-Halač (Senad) Amina  Medicinski fakultet u Sarajevu IV 49,05
28. Rizvanović (Eldin) Amela  Fakultet islamskih nauka Sarajevo I 49
29. Karavelić (Bećir) Amina  Građevinski fakultet u Sarajevu I 49
30. Delahmetović (Džemal) Dalila Medicinski fakultet u Zenici I 49
31. Alibegović (Mirsad) Dalila  Elektrotehnički fakultet u Sarajevu I 49
32. Dervišbegović (Ševko) Ferida  Farmaceutski fakultet u Sarajevu I 49
33. Omanović (Enver) Alma  Farmaceutski fakultet u Sarajevu I 49
34. Smailagić (Fahrudin) Elma  Elektrotehnički fakultet u Sarajevu I 49
35. Smajić (Mustafa) Ilma  Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu I 49
36. Sijerčić (Mufid) Tarik  Elektrotehnički fakultet u Sarajevu I 48,75
37. Hindija (Sabahudin) Šeherzada Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu III 47,85
38. Hadžić (Ismail) Zlatko  Pravni fakultet u Sarajevu I 47,8
39. Smajlović (Jasmin) Nudžejma Mašinski fakultet u Sarajevu I 45
40. Omanović (Samir) Nedim  Elektrotehnički fakultet u Sarajevu I 45
41. Kubat (Semir) Semir  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli I 44,7
42. Halilović (Mensur) Belmina  Poljoprivredno-prehranbeni fakultet u Sarajevu I 44,15
43. Ganić (Mehmed) Ahmed  Medicinski fakultet u Sarajevu I 44,05
44. Arnautović (Nedžad) Nermana Filozofski fakultet u Sarajevu I 43,75
45. Bajrić (Dževad) Berina  Farmaceutski fakultet u Sarajevu I 43,55
46. Topalović (Hajrudin) Lejla  Fakultet političkih nauka I 42,80
47. Cicvara (Fahrudin) Alija  Elektrotehnički fakultet u Sarajevu I 42,45
48. Muratagić (Haso) Vasvija  Pedagoški fakultet u Sarajevu I 42,25
49. Buljina (Anes) Harun  Medicinski fakultet u Sarajevu I 42,05
50. Delić (Vejsil) Alisa  CEPS Kiseljak I 40,65
51. Semić (Muamer) Aid  IUS Fakultet prirodnih i tehničkih nauka I 39,65

 

Svi studenti koji se nalaze na navedenom spisku neophodno je da Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti (soba br.11) u što kraćem roku dostave potvrde od komercijalnih banaka o broju tekućeg računa preko kojih će biti isplaćene stipendije.

 

Svi studenti koji se nalaze na navedenom spisku neophodno je da Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti (soba br.11) u što kraćem roku dostave potvrde od komercijalnih banaka o broju tekućeg računa preko kojih će biti isplaćene stipendije.