Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina na području Visokog

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko obavještava stručna lica koja su se javila na Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, da je postupak javnog oglasa proveden i okončan.

Na osnovu prijava kandidata, utvrđena je Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, a u koju su uvršteni svi kandidati čije su prijave potpune i koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa.

Kandidati koji nisu ispunili uslove javnog oglasa, o istom će biti obaviješteni pisanim putem.

PRILOG:

-Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko za period 2019-2021. godina.

Broj: 03/1-23-151/19

Datum: 28.5.2019. godine

U skladu sa članom 133. stav (7) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16), a nakon provedene procedure Komisije za provjeru ispunjavanja uslova iz Javnog oglasa za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, utvrđuje se

L  I  S  T  A

kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko za period 2019-2021. godina

Član 1.

            Utvrđuje se, abecednim redom, Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, kako slijedi:

I OBLAST ARHITEKTURE

 1. BAŠIĆ ALMA, dipl. ing. arh.

 2. ĆOSOVIĆ MUGDIM, dipl. ing. arh.

 3. DIZDAR BELMA, dipl. ing. arh.

 4. FAZLIĆ AZRA, dipl. ing. arh.

 5. LEMEŠ MELINA, dipl. ing. arh.

 6. MUŠINBEGOVIĆ HANKA, dipl. ing. arh.

 7. SALKIĆ EJUB, dipl.ing.arh

 8. SELIMOVIĆ AMIRA, dipl.ing.arh

 9. SPAHO ERDUAN, dipl. ing. arh.

10. SPAHIĆ ABDULAH, mr.arhitekture, dipl.ing.arh.

11. VUKOJEVIĆ AMELA, dipl. ing. arh.

12. ŽUTIĆ EVVEL, dipl.ing.arh

II OBLAST GRAĐEVINARSTVA

1. AJDIN EMINA, dipl. ing. građ

2. ALIBEGOVIĆ HUSEIN, dipl. ing. građ.

3. AŠLAMA SAFIJA, dipl. ing. građ.

4. BAJRIĆ-MUŠINBEGOVIĆ ALDIJANA, dipl. ing. građ.

5. BALTA NADŽA, dipl. ing. građ.

6. BAŽDAR ALMIJA, dipl.ing.građ.

7. BURIĆ KEMAL, dipl. ing. građ.

8. DOLAREVIĆ MERIMA, dipl. ing. građ.

9. DŽONLAGIĆ MIRZETA, dipl. ing. građ.

10.FAZLAGIĆ AMRA, dipl. ing. građ.

11. HARDAUŠ- TUKIĆ EDITA, mr. građ, dipl. ing. građ.

12. HINDIJA KEMAL, dipl. ing. građ.

13. HODŽIĆ AMELA, dipl. ing. građ.

14. Mr.IBRIŠEVIĆ AMIR, dipl.ing.građ.

15. KADIĆ IBRAHIM, dipl. ing. građ

16. KARAVDIĆ AMAR, dipl. ing. građ.

17. MACIĆ ENISA, dipl.ing.građ.

18. MARUŠIĆ NAJIM, dipl.ing. građ.

19. MOSTIĆ FADIL, dipl. ing. građ.

20. PIJALOVIĆ FARUK, dipl. ing. građ.

21. PORČA EMIR, dipl.ing.građ.

22. Mr.sci.SPAHO LEJLA, dipl. ing. građ.

III OBLAST ELEKTROTEHNIKE

1. ALIČKOVIĆ EDIN, dipl. ing. el. 

2. ALIĆ SABIT, dipl. ing. el.

3. BREŠČIĆ NERMINA, dipl. ing. el.

4. DELIĆ SAGBERA, dipl. ing. el.

5. HAMIDOVIĆ REFIK, dipl. ing. el.

6. IMAMOVIĆ ISMET, dipl. ing. el.

7. JUSUFOVIĆ-BAJRAKTAREVIĆ EMINA, dipl. ing. el.

8. LEPIĆ NEDŽAD, dipl.ing.el.

9. MATORUGA FUAD, dipl.ing.el.

10.MEHANIĆ DŽENANA, dipl. ing. el.

11.Mr.sci.MUMINOVIĆ RASIM, dipl. ing. el

12.NOGOLICA NATAŠA, dipl. ing. el.

13.TATAREVIĆ HARIS, dipl. ing. el

14.TOBUDIĆ REJSUDIN, dipl. ing. el.

IV OBLAST MAŠINSTVA

1. BAKŠIĆ ALIJA, dipl. ing. maš.

2. ČIŠIJA EDIN, dipl.ing.maš.

3. DIZDAREVIĆ RAMIZ, dipl.ing.maš.

4. HARDAUŠ ERMIN, dipl. ing. maš.

5. KRIVIĆ EMIR, dipl. ing. maš.

6. MATARADŽIJA ABDULAH, dipl. ing. maš.

7. OMANOVIĆ EDIN, dipl. ing. maš.

8. SMAJLOVIĆ MERSIHA, dipl. ing. maš.

V OBLAST GEODEZIJE

1. ČENGIĆ NEZAHETA, dipl. ing. geod.

2. DELIBAŠIĆ MUKADES, dipl. ing. geod.

3. KOČIĆ NEDIM, dipl.ing.geod.

4. MIŠANOVIĆ SMILJAN, dipl. ing. geod.

5. MUŠINOVIĆ SEMIR, dipl. ing. geod.

6. NIŠIĆ BELMA, dipl.ing.geod.

7. PODŽIĆ MUBERA, dipl.ing. geod.

8. SOKOLOVIĆ TARIK, dipl. ing. geod.

VI OBLAST SAOBRAĆAJA

1.DRUGOVIĆ FARUK, dipl. ing. saobr. i kom.

VII OBLAST ZAŠTITE NA RADU I OD POŽARA I EKSPLOZIJA

1. AHMETOVIĆ SUMEDIN, dip. ing. poljop.

2. GANIĆ MEHMED, dipl. ing. zaš. na radu i živ. okoline

3. HODŽIĆ NAIDA, dipl. ing. zaš. na radu i živ. okoline

4. HODŽIĆ SEAD, dipl. ing. sig. i pomoći

5. SMAJIĆ EDIN, dipl.ing.sig. i pomoći

6. ŠAHINOVIĆ NIHAD, dipl.ing.sig.i pomoći

7. ŽIGA MUSTAFA, dipl.metal.ing.

IX OBLAST TEHNOLOGIJE i SANITARNIH USLOVA

1. BURKO MIRZETA, dipl.sanit.ing.

2. RIZVO EDIB, dipl. sanit. ing.

3. SKOPLJAK NERMINA, dipl.vet.

4. SMAJLOVIĆ ARNEL, dipl. vet.

Član 2.

            Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko će u svakom konkretnom slučaju, posebnim rješenjem, sa utvrđene Liste kvalifikovanih stručnjaka iz člana 1. ovog rješenja, imenovati komisiju za tehnički pregled građevine, vodeći računa o vrsti i složenosti objekta.

            Komisija za tehnički pregled građevine mora imati po jednog stručnog člana za svaku vrstu radova koje pregleda. Jedan od članova komisije je predsjednik komisije i on koordinira rad.

Član 3.

            U radu komisije ne mogu učestvovati službena lica sa utvrđene Liste kvalifikovanih stručnjaka koja su učestvovala u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenja, niti lica koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom.

Član 4.

            Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko će, u roku od dvije godine, raspisati novi javni oglas zainteresovanim stručnim licima za dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u  komisijama za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko.

Član 5.

            Lista kvalifikovanih stručnjaka objavit će se na web stranici Općine Visoko.

      POMOĆNICA NAČELNICE

Nidžara Hadžiomerović, dipl.ing.arh.