“Likum”: Izložba Džemaila Silajdžića 02.11.2017

UGLU “Likum 76” 

Izložba slika Džemaila Silajdžića

“Pejzaž i još ponešto”

Četvrtak, 02.11.2017. godine u 19,00 sati, Galerija “Likum 76”, Musala br.4, Visoko