Lejla Imamović DF: Inicijativa za sanaciju regionalnog puta R443 na dionici Visoko-Kiseljak

1270

Na današnjoj sjednici Skupštine ZDK, zastupnica Demokratske fronte u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, Visočanka, Lejla Imamović podnijela je inicijativu vezano za sanaciju regionalnog puta R443 na dionici Visoko – Kiseljak. Podsjećamo na ovoj dionici puta vrlo česte su saobraćajne nesreće koje nerijetko završavaju i sa ljudskim žrtvama. Inicijativu prenosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 194. a u skladu sa članom 196. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

-Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/12), podnosim inicijativu Ministarstvu za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije da izvrši sanaciju regionalnog puta R443 na dionici Visoko-Kiseljak, uključujući postavljanje zaštitnih mreža na aktivnim odronima, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, sanaciju postojećih udubljenja i rupa, kao i proširenje puta na mjestima gdje je to prijeko potrebno.

OBRAZLOŽENJE:

Regionalni put Visoko-Kiseljak predstavlja jednu od njalošijih putnih komunikacija u Zeničko-dobojskom kantonu, a mozda čak i u Federaciji. Tome svjedoče brojne saobraćajne nesreće čiji je osnovni uzrok uzak kolovoz, a krajnji ishod, u velikom broju slučajeva, slijetanje vozila s puta. Statistički podaci govore da se u prosjeku dese tri saobraćajne nesreće mjesečno. Međutim, ako ovako malu kilometražu od 8 km puta (do granice sa SBK i općinom Kiseljak), uporedimo s kilometražom puta na relaciji Sarajevo –Zenica, došli bismo do broja od 300 udesa godišnje. Odnosno, ako bismo k tome dodali broj učesnika u saobraćaju koji je znatno veći na relaciji Sarajevo –Zenica, mogli bismo doći i do tri puta veće cifre od prvobitnih 300.

Mora se priznati da je to veliki broj saobraćajnih nesreća, čime potkrepljujem činjenicu da relacija Visoko-Kiseljak, zaista predstavlja jednu od najopasnijih putnih komunikacija u Federaciji.

Dionica Visoko-Kiseljak djelimično je sanirana davne 1995. godine. Od tada se rade samo sitne popravke , tačnije popunjavanje ili „zakrpljivanje“ rupa na kolovozu.

Bitno je istaći i da je tokom izgradnje autoputa Sarajevo – Zenica, sporna relacija korištena kao alternativni put Zenica-Sarajevo, ondnosno Zenica-Mostarsko raskšće što je doprinjelo još većem propadanju ionako oštećenog puta. Za vrijeme prošlogodišnjih poplava došlo je i do oštećenja zaštitnih mreža koje sprječavaju odron kamenja na put, te je također potrebno iste postaviti na mjestima gdje su one potpuno uništene. Postavljanje zaštitnih ograda (bankina) te horizontalne i vertikalne signalizacije, posebno kod o.š. Alija Nametak u MZ Buci postoji potreba za postavljanjem svijetleće signalizacije, saniranje postojećih neravnina i rupa, te proširenje puta na pojedinim dionicama gdje je to zaista neophodno učiniti, posebno u MZ Grajani gdje se dva teretna vozila ne mogu mimoići, pa se više puta dešavalo da vozilo slijetanjem s kolovoza udari u neku od kuća koje se nalaze u neposrednoj blizini puta.

Sanacija puta Visoko-Kiseljak doprinjela bi poboljšanju odgovornosti prema mještanima i putnicima, ali i privrednicima koji i sada često koriste ovu cestu kao alternativu autoputu Zenica – Sarajevo – Mostarsko raskršće, što bi znatno olakšalo protok saobraćaja kroz ovo naseljeno mjesto, ali što je najvažnije, bitno bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda čime bi Zeničko-dobojski kanton dokazao da brine o zaštiti života i zdravlja svojih građana.

Komentari

komentara