“Legalizacija, izgradnja i upravljanje sistemima za vodosnabdijevanje i sanitaciju u ruralnim područjima“

Visočani učestvovali na seminaru na temu “Legalizacija, izgradnja i upravljanje sistemima za vodosnabdijevanje i sanitaciju u ruralnim područjima“

U Doboju, 05. Oktobra 20117. godine održan je seminar o pravilima za izgradnju, legalizaciji i upravljanju lokalnim (seoskim) vodovodima( LSV) u Bosni i Hercegovini.
Seminar organizovan u okviru projekta „Voda za sve“ koji finansira EU, a realizuju udruženja Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja i Aquasan mreža u B&H iz Bihaća.

 

Na poziv organizatora seminara, učešće je uzelo 24 predstavnika općina, JKP i lokalnih vodovoda, među kojima su bili i predstavnici općine Visoko i prestavnik lokalnog vodovoda „ Krečane“- MZ Radovlje.

Obrađene teme na seminaru su:
– Koraci za izgradnju i legalizaciju lokalnih vodovodnih sistema;
– Vlasništvo nad lokalnim vodovodnim sistemom;
– Modeli upravljanja lokalnim vodovodnim sistemom;

Prezentatori po temama eksperti iz određenih oblasti jasno definisali i detektovali probleme komplikovanog aparata upravljanja i preklapanja nadležnosti u BiH po pitanju entitetskih , kantonalnih i općinskih zakona, kao i ostalih akata vezanih za ovu oblast.

Uz panel diskusiju otvorena su brojna pitanja za koja će trebati mnogo vremena i rada da se riješe ili pronađe pravi odgovor. Uz spoznaju da je bitno otvaranje ovih tema jer, više od 40 posto seoskih vodovoda nema upotrebnu dozvolu, a pravni okvir za njihovu legalizaciju i izgradnju veoma je komplikovan.
Ovaj seminar namijenjen je predstavnicima jedinica lokalne samouprave, javnih komunalnih i vodovodnih preduzeća, te mjesnim zajednicama, koji su se upoznali sa pravnim okvirom za izgradnju, legalizaciju, uređenje vlasništva i uspostavljanje upravljačkih struktura u lokalnim vodovodima i sistemima sanitacije.

Senad Goralija