Legalitet ili legitimitet izbornih rezultata

Lokalni izbori u Viskom donose nam i novi saziv Općinskog vijeća Visoko.
Matematičkom sljedivišću smo provjerili “politički težinu” budućih vijećnika i utvrdili da samo DEVET vijećnika prelazi “izborni prag – 4%” biračkog povjerenja.
Naravno, kalkulaciju smo radili na bazi ukupnog biračkog tijela – svih građana sa pravom glasa u Visokom.

Od svih činjenica koje dolaze do izražaja u ovakvom analiziranju podataka – dvije se nameću same po sebi:
– značaj i uloga pasivnog biračkog tijela (11863 birača nisu iskoristila svoje ustavno pravo),
– sve manjkavosti Izbornog zakona koji omogućava minornim političkim akterima da participiraju u vlast, u svoj svojoj beznačajnosti.

Od 10 političkih subjekata na Lokalnim izborima 2016. u Visokom, njih samo TRI su prešli DVOCIFRENI broj glasova u procentima.
Osvojili su 18 vijećničkih mandata.
Politički subjekti sa JEDNOCIFRENIM brojem biračkog povjerenja imaju 7 mandata.
Taman toliko da se mogu “politički kurvat” sa svakim pokušajem formiranja VEĆINE u Općinskom vijeću Visoko.
Pojednostavljeno kazano, i ovi izbori su nam donijeli “već viđeno” u ovdašnjem političkom miljeu.

Politički kapacitet za odlučivanje kogod da osigura imat će legalitet ali ne i legitimitet. Demokratski principi nalažu da se politički legitimitet postiže na bazi 50%+1.
U ovdašnjem slućaju i najbolje plasirani na proteklim izborima imaju tek 29,26% povjerenja od broja izašlih građana na izbore.

Na osnovu zvaničnih podataka iz OIK-a u Visokom je glasalo 20.815 birača (34.237) sa važećim glasačkim listićima i sada na osnovu tih podataka možemo pogledati i izgled budućeg saziva Općinskog vijeća Visoko:

Nezavisna lista (29,26%) – 20.815 birača (34.237 biračko tijelo)
Izet Smajević (2.482) – 8,49%
Aida Zerdo (2.090) –     7,15%
Kemal Kardaš (1.673) – 5,72%
Edin Džafić (1.654)  –    5,66%
Bajro Fejzić (1.628) –    5,57%
Elvir Špiodić (1.560) –   5,34%
Akif Ohran (1.289) –     4,41%
Salih Purišević (1.270)- 4,34%

SDA (25,60%):
Kemal Mušinbegović (1.288)- 4,40%
Mirela Mateša Bukva (991) –  3,39%
Mirza Omanović (966) –          3,30%
Zlatko Handžić (926) –           3,17%
Zijada Smailagić (904)-          3,09%
Edin Lopo (799) –                    2,73%
Emina Jusić (744)-                 2,54%

ASDA (12,43%):
Elvedin Šabanović (773) – 2,64%
Mirza Bukić (576) –           1,97%
Dario Pekić (557) –           1,90%

SDP (8,33%):
Dejan Šćepanović (873) – 2,98%
Nedžla Greda (452) –        1,54%

SBB (8,66%):
Vahid Ramić (501) –  1,71%
Melina Halilović (281
+ 170 koji nisu uračunati) – 1,54%

BPS (5,40%):
Mirnes Fatić (346) – 1,18%

Naša stranka (4,18%):
Nermina Vehabović Rudež (267) – 0,91%

DF (3,01%):
Nedžad Mehmedagić (102 + 40 koji nisu uračunati) – 0,48%

magazinplus.eu