Kurban bajram traje četiri dana

Bajram-namaz jutros je klanjan u džamijama širom BiH, regije i svijeta povodom Kurban bajrama koji se naziva i Hadži bajram. 

Iako je u džamijama prisustvovao veliki broj vjernika zbog epidemioloških mjera držan je razmak u unutrašnjem dijelu Gazi Husref begove džamije gdje je bila centralna bajramska svečanost.  

Muslimani širom svijeta slave Kurba-bajram četiri dana. U isto vrijeme vjernici ove godine obavljaju hadž, a zbog pandemije hadžije iz BiH nisu mogli obaviti hadž.

Njihovu važnost određuje klanje kurbana – tradicija Božijeg poslanika Ibrahima, neka je mir i spas Božiji na njega, i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama; i dani hadža – dan boravka nekoliko miliona muslimana u Časnim mjestima Mekki i Medini. Oni su se sa svih strana svijeta zaputili ka Časnome Hramu kako bi obavili peti stub islama -hadž- koji im Uzvišeni Bog propisuje, i koji je dužan obaviti svaki musliman čim stekne materijalne uslove za to. Hadžija je Allahov gost kome se pruža prilika da mu budu oprošteni svi grijesi i zato se milioni muslimana svake godine okupe na tlu kojim je koračao Muhammed, neka je mir i spas Božiji na njega. Kurban bajram traje 4 dana.