Kup BiH u tradicionalnom za djecu i kadete

KUP TRADICIONALNOG   KARATEA ZA DJECU I KADETE ” MOSTAR  2020 “

U sportskoj sali Midhat Hurić- Hujka održan je.        ” Kup BiH u tradicionalnom
za djecu i kadete.
Takmičenje je održano u tehničkoj organizaciji TKA BiH i karate kluba “Mostar iz Mostara.
Prvenstvo je proteklo u odličnoj atmosferi, uz maximalno poštivanje preporuka nadležnih institucija u vezi sa pandemijom ‘ Covid 2019 “
Učestvovao je ograničen broj takmičara sa mogučnošću nastupa u maximalno dvije
takmičarske discipline u pojedinačnim nastupima i jednoj ekipnoj tehničkoj disciplini.
Takmičari iz karate kluba “Visoko” su i ovoga puta postigli dobre rezultate, zahvaljujući marljivosti i radu na treninzima.

Postignuti su rezultati;

Farah Begović.   pojed.
    2007-2008 god.
1. mjesto. kata   pojed.
1. mjesto  kihon pojed.

Faris Ganić.   pojed.
     2007-2008 god.
1. mjesto  kihon
1. mjesto jiyu ipon kumite

Abdulah Ganić.  pojed.
     2011-2012 god.
1. mjesto  kihon
2. mjesto  kate

Muaz Čehajić.    pojed.
     2007-2008 god.
2. mjesto jiyu ipon kumite

Tarik Topalović.  pojed.
     2009-2010 god.
1. mjesto  kihon
3. mjesto jiyu ipon kumite

Nadin Mlivić.   pojed.
    2005-2006 god.  Kadeti
1. mjesto kata

Hamza Kaplan.    pojed.
     2005-2006 god. Kadeti
2. mjesto borbe
3. mjesto kihon

Mirza Kaplan     pojed.
     2005-2006 god.  Kadeti
1. mjesto borbe
2. mjesto kihon

Mustafa Mlaćo   pojed.    
     2005-2006 god.  Kadeti
1. mjesto kihon
3. mjesto kata
3. mjesto borbe

Ena Blažević.   pojed.
3. mjesto  kata
3. mjesto kihon

Bakir Ganić.     pojed.
2. mjesto jiyu ipon kumite
3. mjesto kihon

Ilda Mulahasanović. pojed.
     2005-2006 god. kadetki.
1. mjesto kate
1. mjesto kihon
1. mjesto  borbe

Isman Babić.    pojed.
2. mjesto kate

Enes Alihodžić
3. mjesto kihon
3. mjesto kata

Adnan Baković
2. mjesto kihon
3.mjesto jiyu ipon kumite

Ajna Baković.    pojed.
1. mjesto kata
1. mjesto kihon

Kata tim kadeti.   ekipno

Mustafa Mlačo
Nadin Mlivić
Mirza Kaplan

1. mjesto

I ovoga puta nesebičnu podršku i moralnu a posebno materijalnu u realizaciji ovog za nas značajnog takmičenja, dali su roditelji.
Raduje nas činjenica, da niti jedan takmičar na ovom prvenstvu nije ostao bez jedne o tri medalje u svojoj uzrasnoj kategoriji.
U svemu ovome značajni su za kolektiv  uspjesi najmlađih takmičara oba pola.
To nam daje nadu da će i ubuduće najstariji klub vještine borenja u Visokom nastaviti  tradiciju  vrhunskih sportskih uspjeha